Al het nieuws

cao onderhandelingen bij VCK Logistics Airfreight

Zoals gebruikelijk probeert het CNV een nieuwe cao af te sluiten voor het jaar 2020 bij VCK. Heb jij onderwerpen waarover we het met de directie moeten hebben? Laat dat weten. Het eerste voorbereidende gesprek voor de nieuwe cao en een nieuw loongebouw is gepland op dinsdag 12 november.

Nieuw loongebouw
Over een nieuw loongebouw is CNV Vakmensen we al een tijdje in discussie met VCK. Eind augustus heb ik van één van de CNV functiewaarderingsspecialisten een rectie gekregen op het nieuwe loongebouw. Deze reactie heb ik integraal doorgestuurd naar VCK. Er zijn opmerkingen gemaakt over de functiebeschrijvingen, indeling van functies, nut/noodzaak van beoordeling, aantal stappen in het loongebouw. VCK zegt dat de opmerkingen zijn verwerkt. Op 12 november worden de aanpassingen van VCK ook besproken.

Cao voorstellen
Wat wil jij in de nieuwe cao opgenomen hebben? Een paar collega’s hebben al wat doorgestuurd. Er is een opmerking gemaakt dat de cao aangepast moet worden aan de nieuwe wetgeving waarin is opgenomen dat ook over overuren 8% vakantietoeslag betaald moet worden. De regeling rond de avonddiensten moet wat uitgebreid en aangescherpt worden.
Maar er zijn vast nog wel wat zaken waar jij wat van vind.

  • Wat vind je een redelijke/haalbare loonsverhoging? Is dat 2, 3, 4, 5%?
  • Wil je een “eigen” opleidingsbudget hebben? Klik hier voor meer informatie.
  • ……………….

CNV onderhandelingsdelegatie
In het verleden zaten Dennis en ik bij de onderhandelingen aan tafel. Het is een goede gewoonte dat één van de CNV leden bij VCK meegaat naar de gesprekken met de directie. Is er iemand die mee wil en betrokken wil zijn bij deze gesprekken? Zo ja laat mij dat weten.

Ledenbijeenkomst Ik hoop dat na het gesprek op 12 november een voorstel op tafel ligt voor een nieuw loongebouw dat met de leden besproken kan worden. In een te houden ledenbijeenkomst na 12 november moeten we het hebben over het nieuwe loongebouw en de cao voorstellen. Mijn voorstel zou zijn om dit op een dinsdag of donderdag te plannen in 2 sessies, dus van 11.00-12.00 en de volgende van 12.00-13.00 uur.

Ik ben benieuwd naar je reactie.

Tjitze van Rijssel
t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl
06 – 51 203 083

Downloads