Al het nieuws

RVU regeling nu ook voor DHL Parcel en DHL E-commerce in de maak

Zwaarwerkregeling voor DHL Parcel en DHL E-commerce is in de maak! Voor de cao Transport en Logistiek Nederland (TLN) die onderdeel uitmaken van de sector beroepsgoederenvervoer is het inmiddels geregeld. Omdat DHL Parcel en DHL E-commerce ook onder sector beroepsgoederenvervoer vallen zijn we ook voor jou hierover in gesprek om tot afspraken te kunnen komen.

Hierbij willen we je informeren over de Regeling voor Vervroegde Uittreding (ook wel cao VVU, RVU of Zwaarwerkregeling genoemd). TLN en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV, hebben een overeenkomst bereikt voor de sector beroepsgoederenvervoer. Deze regeling biedt de medewerker de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken bij fysiek zware beroepen in de sector beroepsgoederenvervoer.

Deze bovengenoemde, tijdelijke regeling, geldt met ingang van 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2025. Medewerkers die overwegen eerder te stoppen met werken (bij fysiek zware beroepen) dienen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals:
  • je bent geboren in de periode van 1955 tot en met 30 september 1961; en
  • je hebt minimaal 20 jaar in de sector beroepsgoederenvervoer gewerkt. Je mag tussentijds in een andere sector gewerkt hebben; en
  • je was in januari 2021 in dienst bij een werkgever in de sector beroepsgoederenvervoer; en
  • je werkt op het moment dat je gebruik gaat maken van de Zwaarwerkregeling minimaal een jaar in een fysiek zwaar beroep in de sector beroepsgoederenvervoer;
  • je mag de uitkering uit de regeling niet combineren met betaald werk en ziet af van het recht op een WW-uitkering;
  • je stopt met werken. Betaald werk is niet langer toegestaan. Vrijwilligerswerk is wel toegestaan.

Al deze afspraken en toelatingseisen zijn vastgelegd in de cao VVU, welke door het ministerie inmiddels is goedgekeurd en algemeen verbindend is verklaard.
DHL Parcel valt onder de sector beroepsgoederenvervoer, maar kent haar eigen cao’s (cao DHL Parcel Nederland en cao DHL Parcel e-Commerce). Inmiddels zijn we gesprek met DHL Parcel om deze Zwaarwerkregeling ook van toepassing te laten zijn binnen deze organisatie. In deze gesprekken zullen we ervoor zorgen dat ook deze cao’s aansluiten op de gestelde voorwaarden en wordt onderzocht welke functies er binnen deze organisatie vallen onder de fysiek zware beroepen.

De komende maanden worden benut om dit met elkaar verder uit te werken. Uiterlijk 1 april 2022 willen we overeenstemming hebben bereikt, zodat medewerkers die voldoen aan de gestelde voorwaarden vanaf 1 april 2022 gebruik kunnen gaan maken van de Zwaarwerkregeling. 

Linda Slagter
bestuurder
E: l.slagter@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error