Al het nieuws

Loon bezorgers DHL naar € 14,25 per uur

De vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben een principeakkoord bereikt bij DHL Parcel e-Commerce. Een belangrijke afspraak is dat het uurloon omhoog gaat van € 12,00 naar € 14,25 per uur (een stijging van 18,75%). Bijzonder is dat de lopende cao wordt opengebroken om dit mogelijk te maken.

Aanleiding voor het openbreken van de cao
Regelmatig hebben de vakbonden overleg met DHL Parcel e-Commerce over de cao en het werken bij DHL. In dit overleg kwam ook de sterke stijging van het aantal pakketten aan de orde. Door de grote groei van het aantal te bezorgen pakketten (meer dan 1 miljoen pakketten per dag) is een versnelde professionalisering van het DHL-netwerk mogelijk. Daardoor is er ook ruimte om de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden verbeteren. Zodoende is er apart overleg gestart over de cao en de ontwikkelingen binnen DHL. Dit overleg heeft een nieuwe cao opgeleverd die CNV Vakmensen graag aan je voor wil leggen. 

Werkingssfeer en looptijd
De afspraken zijn van toepassing op alle bezorgers in dienst van DHL Parcel e-Commerce en gelden voor 48 maanden, dus van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2025.
Voor de kantoor- en loodsmedewerkers van DHL Parcel (e-Commerce) B.V. blijft de huidige cao van kracht tot en met 31 december 2022. 

Bezorgers
De uurlonen voor de bezorgers worden na de verhoging van 1 januari 2021 tot € 12,00 per 1 juli 2021 opnieuw verhoogd met 6,25%, om per 1 januari 2022 nog eens met 6% te stijgen (ten opzichte van de oorspronkelijk afgesproken cao uurlonen). Vervolgens zijn er jaarlijkse verhogingen per 1 januari 2023, 2024 en 2025. In bijgaand overzicht kun je zien wat dit inhoudt.
In de bijlage tref je ook het principeakkoord aan waarover wij jou vragen je stem uit te brengen. 

Kantoor- en loodsmedewerkers
Voor de kantoor- en loodsmedewerkers blijft de eerder gemaakte afspraak over de verhoging van het cao-salaris, de toeslagen en vergoedingen per 1 januari 2022 met 3% onverminderd van kracht.  De kantoor- en loodsmedewerkers gaan uiterlijk op 1 januari 2023 over naar de cao van DHL Parcel Nederland. Dat is ook de datum waarop beide cao’s aflopen. Na deze overgang zal een nieuwe cao DHL Parcel Nederland worden afgesproken, waar ook de kantoor- en loodsmedewerkers dan deel van uitmaken. 
Met deze overgang zal het loon minimaal op hetzelfde niveau blijven en wordt het huidige salarisperspectief gegarandeerd. Door het toepassen van de cao DHL Parcel Nederland wordt het arbeidsvoorwaardenpakket verder verbeterd, bijvoorbeeld door de onregelmatigheidstoeslag op zondag en de cao-a-la-carte (de mogelijkheid tot het ruilen van arbeidsvoorwaarden). 
De komende periode zal worden benut om een soepele overgang naar de cao DHL Parcel Nederland te realiseren uiterlijk per 1 januari 2023. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan goede communicatie, te beginnen na de zomerperiode van dit jaar. 

Elektrotrekker
DHL, FNV en CNV spannen zich in om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Zo willen we op een nog nader te bepalen locatie een proef starten met de elektrotrekker om te bekijken of deze inderdaad een goede ondersteuning biedt tijdens het verplaatsen van rolcontainers.
Per 1 januari 2023 heeft DHL Parcel Nederland twee cao’s, te weten de cao van DHL Parcel e-Commerce voor de bezorgers en de cao DHL Parcel Nederland voor de overige werknemers.

Wat vind jij van deze nieuwe afspraak?
Nu ben ik wel nieuwsgierig naar wat jij van deze afspraak vindt. Klik hier om naar de digitale stemming te gaan en geef aan of je voor of tegen deze nieuwe cao afspraak bent. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je via e-mail laten weten of je Ja akkoord stemt, of Nee niet akkoord stemt. Als je nog vragen hebt kun je die uiteraard ook stellen via de e-mail. Als er veel vragen zijn dan wil ik een ledenbijeenkomst organiseren via MS Teams, zodat we met elkaar in gesprek kunnen komen. 

Tjitze van Rijssel, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 3083 / t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl 

Downloads