Bepaal de toekomst van het Sociaal Plan DHL mee!

Sinds 1 januari 2020 bestaat er geen doorlopend sociaal plan meer voor werknemers in dienst van de Nederlandse DHL bedrijven. Ongewijzigd verlengen wil DHL niet meer. DHL heeft dat recent aan haar werknemers laten weten. Gaan we onderhandelen?

De afgelopen weken hebben er twee verkennende gespreken plaatsgevonden tussen cao partijen betrokken bij DHL. DHL heeft “de sterke behoefte om het sociaal plan meer te moderniseren en in lijn te brengen met de huidige nieuwe wetgeving(quote DHL).

Sinds 1 juli 2015 is bij wetgeving geregeld dat de werkgever een transitievergoeding is verschuldigd bij ontslag van een werknemer. In de jaren daarop volgend is deze vergoeding steeds verder versoberd. Daarvoor gold dat de kantonrechters bij een ontslagzaak zich voor wat betreft een ontslagvergoeding lieten leiden door een eigen beleid. Ook wel de kantonrechtersformule genoemd.

Tot en met 2019 had DHL voor haar werknemers een sociaal plan dat boven het niveau van de kantonrechtersformule, zoals deze vanaf 2008 werd gehanteerd. lag. Een stevige én mooie arbeidsvoorwaarde waar men nu van af wil. DHL heeft als denkrichting v.w.b. de beëindigingsvergoeding een afgesloten sociaal plan van Uniport mee gegeven.

“Het sociaal plan van Uniport was nodig omdat het totale bedrijf stopte waar niemand zijn of haar baan behield. Bij Uniport was het sociaal plan dus enkel een eenmalige kostenpost voor de eigenaar waarbij het bij DHL gezien mag worden als en investering om een gezondere organisatie achter te laten” De vraag is dus hoe schappelijk dit voorstel is ook in het licht van andere maatregelen in het sociaal plan.

Uitnodiging video-vergadering
CNV Vakmensen nodigt jou graag uit voor een video-vergadering waaraan je eenvoudig kunt deelnemen via telefoon, tablet of computer. In deze vergadering neem ik jullie graag mee in

  • de voor- en nadelen van het hebben van een doorlopend sociaal plan;
  • de verschillende routes om te komen tot een sociaal plan;
  • een vergelijk tussen verschillende beëindigingsvergoedingen systematieken (kantonrechtersformule, wettelijke transitievergoeding 2020, wettelijke transitievergoeding 2019 én het voorstel van DHL);
  • mogelijke onderhandelingsinzetten en
  • het voorstel van de CNV onderhandelingsdelegatie.

De vergadering is bedoeld om jullie te informeren, te adviseren maar uiteraard ook om van jullie mandaat te krijgen v.w.b. de te kiezen onderhandelingsinzet.

De vergadering vindt plaats op vrijdagavond 5 juni van 20.00 uur tot 21.00 uur. Op deze wijze hopen wij dat de meeste collega’s in de gelegenheid zijn om de raadpleging, vanuit huis of kantine, digitaal bij te wonen. Woensdag 3 juni ontvangen de leden via e-mail de inloggegevens.

Als je deze nieuwsbrief per post hebt ontvangen. Dan heb je geen mailadres aan het CNV bekend gemaakt. Je kan dan niet deelnemen aan de ledenbijeenkomst omdat we je geen inlogcodes kunnen mailen. Wil je meedoen, mail dan je naam en adres naar t.orie@cnvvakmensen.nl en zet in het onderwerp van je mail “CNV internet ledenbijeenkomst 5 juni”.

Graag tot vrijdagavond 5 juni!

Met vriendelijke groet,
mede namens Marien Beemer en Leonie Hamans
(leden CNV onderhandelingsdelegatie Sociaal Plan)

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen