(voorlopig) nog geen sociaal plan DHL Nederland

Op 5 juni heeft de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen mandaat ontvangen om te onderhandelen over een nieuw sociaal plan voor de DHL bedrijven in Nederland. Op 9 juni gingen we in onderhandeling, nou…bijna.

In de video-vergadering op vrijdagavond 5 juni heeft de onderhandelingsdelegatie de aanwezige leden meegenomen in

  • de voor- en nadelen van het hebben van een doorlopend sociaal plan;
  • de verschillende routes om te komen tot een sociaal plan;
  • een vergelijk tussen verschillende beëindigingsvergoedingen systematieken (kantonrechtersformule, wettelijke transitievergoeding 2020, wettelijke transitievergoeding 2019 én het voorstel van DHL) en
  • mogelijke onderhandelingsinzetten.

Mandaat
De raadpleging op 5 juni heeft de aanwezige leden inzicht opgeleverd over de waarde van het verlopen sociaal plan, andere beëindigingssystematieken, het huidige vangnet dat bij wetgeving is geregeld en het voorstel van DHL. De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen heeft een mandaat meegekregen. Het mandaat is dat we een nieuw sociaal plan af mogen spreken dat als beëindigingsvergoeding minimaal het niveau kent zoals dat toegepast werd door de kantonrechters in de periode 2008 – 2015. Dit kan door voor wat betreft de beëindigingsvergoeding simpelweg de kantonrechtersformule overeen te komen of een hogere factor overeen te komen bovenop de transitievergoeding 2019.

Met een dikke plus
Het is goed om te realiseren dat werknemers van DHL jarenlang gematigd hebben met de loonstijging om het goede sociaal plan in stand te houden. De leden willen hun huid dan ook niet goedkoop verkopen. O.b.v. het huidige sociaal plan zien wij ook nog ruimte voor verbeteringen buiten de beëindigingsvergoeding. Bijvoorbeeld een afspraak dat wanneer werknemers een transitie kan maken naar een vacante positie binnen het bedrijf of concern het overschot tussen het gekapitaliseerde huidige salarispakket en het maximale nieuwe salarispakket wordt afgekocht via de systematiek van de overeen te komen beëindigingsvergoeding.

Overleg 9 juni met werkgever en FNV
De onderhandelingsdelegatie van de FNV heeft van haar leden geen mandaat ontvangen om te onderhandelen zolang DHL tot ongeveer 30% wil versoberen op het gebied van de beëindigingsvergoeding. De FNV heeft eerst een ander openingsbod voorstel nodig van DHL voordat zij ruimte hebben de onderhandeling aan te gaan.

Dilemma
O.b.v. het verkregen mandaat zou CNV Vakmensen kunnen onderhandelen. Echter heeft de CNV onderhandelingsdelegatie de werkgeversdelegatie verzocht om te komen met een beter openingsbod. Een openingsbod waarbij alle partijen bij het sociaal plan in de gelegenheid wordt gesteld om de onderhandeling op te starten. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat onze leden wensen dat we de “samen uit, samen thuis gedachte” hoog houden.

Hoe verder?
De werkgeversdelegatie heeft aangegeven tijd nodig te hebben. De tijd willen ze benutten om de reacties én bijbehorende verzoeken vanuit de vakbonden te laten bezinken. We hebben een nieuwe datum gepland. Op 22 juni horen (skype) we elkaar weer. CNV hoopt dat DHL dusdanig perspectief kan bieden dat we ook serieus kunnen gaan onderhandelen.

We houden jullie op de hoogte,

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Tjeerd Orie
CNV Vakmensen