Sociaal Plan DHL – Directie gaat zich bezinnen

Op 15 oktober vond een nieuw overleg plaats met de onderhandelaars van de werkgever inzake een nieuw doorlopend sociaal plan binnen DHL Nederland. Wij zijn er uit, de werkgever nog niet.

Inzet
Op basis van de reacties van jou en jouw collega’s op onze vraag in de communicatie van 7 juni 2020 maar ook die van de FNV leden hebben de FNV en het CNV de volgende inzet bepaald.

Vakbonden FNV en CNV hebben de werkgever voorgesteld om opnieuw een doorlopend sociaal plan af te spreken met een ontslagvergoeding op het niveau van de kantonrechtersformule. Daarnaast willen we betere afspraken over interne herplaatsing en moet het sociaal plan juridisch een keer goed tegen het licht worden gehouden.

Met deze inzet doen we een forse stap in het voordeel van de werkgever daar dit voorgestelde niveau lager is dan hetgeen in het vorige sociaal plan was afgesproken. De werkgever daarentegen houdt vast aan haar eerste en enige voorstel (transitievergoeding factor 1,7). Dat is wat ons betreft geen onderhandelen.

Voor berekening en vergelijk met verschillende beëindigingsmethodieken zie deze bijlage bij deze communicatie.

Hoe nu verder?
Als partijen niet tot overeenstemming komen voor een doorlopend sociaal plan dan accepteren wij als vakbonden de situatie dat er géén sociaal plan is voor alle DHL bedrijven. Als er in de toekomst een reorganisatie komt waarbij arbeidsplaatsen komen te vervallen dan zullen we op bedrijfsniveau een sociaal plan afspreken. Als je als werknemers individueel wordt getroffen door ontslag dan staat de vakbond je individueel bij als je lid van de bond bent. Wij roepen onze leden en ondernemingsraadleden dan ook op in contract te treden met hun vakbondsbestuurder als dit het geval is.

Wat doet de werkgever?
De werkgever is teleurgesteld over het standpunt van de vakbonden en hun vakbondsleden. Zij hadden gehoopt dat wij (nog) meer hun kant op zouden komen. Nu dat niet het geval is gaan zij zich bezinnen of zij toch nog mogelijkheden zien om met ons tot een nieuw sociaal plan kunnen komen. Ze nemen daarover binnenkort contact met ons op.

Wij wachten dat af en houden jullie op de hoogte!

Mede namens de onderhandelingsdelegatieleden van CNV Vakmensen,

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
M. +31620489475