Al het nieuws

Sociaal plan bij DHL Global Forwarding

Enige tijd geleden zijn en CNV Vakmensen en FNV benaderd door de werkgever met de mededeling dat ze de dag daarvoor een rondje zijn wezen maken bij diverse bedrijfsonderdelen met de mededeling dat die gesloten zouden worden. Het gaat om Rotterdam, Enschede en Venlo.

Rondje langs de vestigingen
De werkgever gaf aan dat de Ondernemingsraad mee geweest was en dat de Ondernemingsraad inmiddels een adviesaanvraag ontvangen had.
We vinden dat de werkgever wat hard van stapel loopt en hebben goed overleg gehad met de ondernemingsraad.
Wel of geen sociaalplan
Tot maart dit jaar lag er bij DHL Nederland altijd een sociaalplan op de plank wat indien nodig ingezet werd en waardoor er nooit bijzonderheden buiten vielen. Alles was geregeld en panklaar.
Behalve nu, immers de onderhandelingen staan op slot. De reden dat ze op slot staan is dat de leden hebben aangegeven dat wat er nu geboden wordt op landelijk niveau onvoldoende is voor een mooi Sociaalplan voor DHL Nederland het staat te ver af van het plan dat er lag tot maart 2020.
Hoe dan nu?
In de overleggen met de werkgever is op landelijk niveau aangegeven dat op het moment dat er tijdens de sociaalplan loze periode een reorganisatie zich zou voordoen, we dan om de tafel gaan om tot een specifiek sociaalplan te komen voor die groep mensen die het in die aanvraag betreft. De huidige situatie is dat we met de werkgever gesproken hebben over een sociaalplan voor de groep, Rotterdam, Enschede en Venlo. Voor de mensen die betrokken zijn bij deze reorganisatie.
Sociaalplan bij deze reorganisatie
In de bijlage hebben we het sociaalplan zoals dit besproken is met jullie werkgever. Na overleg blijkt het aangeboden sociaalplan, het hoogst haalbare voor deze reorganisatie. Ook is afgesproken dat het alleen van toepassing is op deze reorganisatie en niet op de plank komt voor mogelijk andere reorganisaties. Dan gaan we opnieuw met jullie werkgever om de tafel.
Er is gekozen om veel uit het vorige landelijke sociaal plan te laten zoals dat is behalve het financiële gedeelte.
De Transitievergoeding 2020 is dat er 1/3 maandsalaris gerekend wordt en in het aanbod van de werkgever is dat 2/3 van een maandsalaris.
Stemmen
Je kunt via de knop onder aan deze mail stemmen over het sociaal plan. Te kunt tot en met 4 december stemmen over het sociaal plan.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875

Downloads