Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat DHL Logistics

CNV Vakmensen heeft met DHL Logistics een onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen afgesproken. Na meerdere onderhandelingsrondes hebben wij besloten dat het tijd werd voor een resultaat. Jullie hebben hard gewerkt, en zijn toe aan een loonsverhoging. Door een cao voor één jaar af te spreken met alleen een financiële component konden we onze impasse doorbreken.

De afspraken in het Onderhandelingsresultaat:
Looptijd cao

  • 1 april 2021 t/m 31 maart 2022.

Indexatie / loonsverhoging
Gedurende de looptijd van de cao zullen de salarisschalen en de salarissen cao als volgt worden verhoogd:

Met ingang van 1 juni 2021 2,5% (correctie met salaris eind oktober)
In oktober 2021 wordt een eenmalige uitkering van € 700,-- bruto uitbetaald.
De eenmalige uitkering worden naar rato berekend bij een parttime dienstverband. Om in aanmerking te komen voor deze uitkering moet je vanaf 1 juni 2021 in dienst zijn van DHL.

DI&V
Het huidige traject van DI&V van 2019-2021 wordt verlengd tot april 2022 om de medewerkers meer tijd te geven voor het gebruikmaken van het budget en indienen van de daar bijhorende declaraties. De volledige tekst van het resultaat tref je in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

 Nu snel door
Doordat er nu een resultaat ligt kunnen we de komende maanden gaan gebruiken om vooruit te kijken. Samen met DHL willen we nadenken over de toekomst van de cao. Om dat goed vorm te geven gaan we komende maanden meerdere werkgroepen starten. Daarover krijgen jullie snel meer te horen. We willen jullie dan ook graag uitnodigen om aan deze werkgroepen deel te nemen.
Breng je stem uit!
De onderhandelingsdelegatie is tevreden over het bereikte resultaat. Maar uiteraard bepalen jullie of jullie er mee willen instemmen. Alle leden bij DHL Logistics Nederland worden dan ook gevraagd om hun stem uit te brengen via de stemknop onder aan deze mail.

De sluitingsdatum is 22 september a.s. Als de meerderheid van de leden instemt met het onderhandelingsresultaat dan wordt deze opgenomen in de nieuwe cao.

Vragen of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen over het proces, dan kun je altijd contact met mij opnemen.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875

Downloads