Cao-onderhandelingen DHL Logistics van start

Vandaag heeft CNV Vakmensen voor het eerst aan tafel gezeten met de directie over een nieuwe cao. Wij hebben onze voorstellen toegelicht. De belangrijkste punten? Meer loon en een mogelijkheid voor jullie om eerder te kunnen stoppen met werken.

Waardering voor jullie inzet
DHL heeft het een heel goed jaar achter de rug. Er zijn enorme winsten gehaald, mogelijk gemaakt door jullie harde werk tijdens corona. Daar mag wat tegenover staan. Een behoorlijke loonsverhoging bijvoorbeeld en een investering van DHL om er voor te zorgen dat jullie wat eerder kunnen stoppen met werken. En gezond je pensioen halen, natuurlijk. 
Dit zijn onze belangrijkste voorstellen:

Meer Loon: 5% erbij per 1 april 2021 en nog eens 5% per 1 januari 2022. De cao loopt wat ons betreft van 1 april 2021 tot en met 31 december 2022.

Eerder stoppen met werken: We willen met DHL voor alle werknemers een eerder stoppen met werkenregeling afspreken, zoals die ook in het Pensioenakkoord is opgenomen.

Uiteraard hebben wij nog meer cao voorstellen gedaan, deze kun je nalezen in onze voorstellen brief die je in de bijlage vindt.

Wat biedt de directie?
Ondanks dat wij het vooroverleg en de eerste ronde nu achter de rug hebben, is het DHL helaas nog niet gelukt om met concrete voorstellen te komen.
En nu?
Wij hebben DHL verteld dat we niet verder in gesprek kunnen totdat ze meer duidelijkheid geven over hun voorstellen. DHL heeft tot 8 juli de tijd om die alsnog aan te leveren.
De volgende onderhandelingsronde is dinsdag 13 juli. We houden jullie op hoogte!

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875

Downloads