Al het nieuws

DHL Express: vakbonden willen toch even reageren

Recent is er door DHL express een pamflet verspreid naar aanleiding van de tegenstemming op het DHL arbeidsvoorwaarden voorstel. Een pamflet met nogal scheef beeld van de werkelijkheid. Daarin geeft DHL aan dat ze een naar hun idee geweldig pakket arbeidsvoorwaarden neerleggen. Natuurlijk is dat vanuit de werkgever gezien zo, echter voor een groot deel van de medewerkers niet. Men heeft immers tegen gestemd.

Het bod van DHL Express
Juist de trouwe medewerkers die al lang voor deze werkgever werken, dienen met dit bod van de werkgever, genoegen te nemen met vrijwel stilstand… terwijl dit het vijfde jaar op rij is dat ondanks of juist dankzij corona, de winst enorm is. Medewerkers hebben lopen buffelen om deze cijfers te verwezenlijken,  de knip in de structurele vergoeding moet eruit. Een voorgestelde verruiming van het “dagvenster” van 18.00u naar 20.00u van tafel en het stoppen met de maaltijdvergoeding eruit, dit zijn zo een aantal voorbeelden waarmee er verder onderhandeld kan worden.
Jullie harde werk en inzet verdiend een beloning, en dat kan.
In dit soort extreem goede financiële jaren is het onbegrijpelijk. Er zijn in dit door de werkgever voorgestelde arbeidsvoorwaarde pakket nog voldoende knoppen om aan te draaien en om tot een vervolg versie te komen. Een  versie die meer tegemoet komt aan jullie wensen. Een versie die recht doet aan jullie harde werk en jullie inzet!

Waarom verslechteringen en zaken inleveren als er zulke goede resultaten behaald worden!!

Vakantie periode
Er wordt in het pamflet gesuggereerd dat de werkgevers heel snel weer aan de tafel willen en dat het de bonden zijn die alles dwarsbomen en voor uitstel zorgen maar dat is niet waar. Net zo goed als velen van jullie, gaan ook onderhandelaars op vakantie. Net voor de vakantie is de uitslag van de stemming bekend geworden en daarop is door FNV contact opgenomen met DHL Express en hebben de bestuurders van FNV en CNV Vakmensen laten weten dat de leden tegen gestemd hebben. Geen leuk nieuws voor DHL, maar wel de situatie zoals die is, jullie stem.
Zowel CNV als FNV hebben aangegeven dat men graag verder wil praten na de vakantie.
Een bod afwijzen, dat mag
Als medewerkers een cao bod afwijzen dan is dat hun goed recht. Immers het is een recht om te stemmen, een recht om mee te denken over goede arbeidsvoorwaarden. Jullie hebben bij het stemmen extra informatie gegeven waaruit wij kunnen herleiden waarom er tegen gestemd is. Deze input nemen we mee in september als we weer om de tafel gaan. En dankzij jullie hebben de onderhandelaars handvatten om verder te onderhandelen over jullie arbeidsvoorwaarden, jullie cao!
Jouw cao, jouw arbeidsvoorwaarden en dus ook jouw stem is belangrijk
We willen duidelijk maken dat lid zijn van een vakbond onder andere betekent dat je solidair bent, dat je kijkt naar het grote plaatje en dat je mee kunt denken en praten over wat jij belangrijke arbeidsvoorwaarden vindt.
Met de opgehaalde punten hebben de onderhandelaars een mandaat, en binnen dat mandaat gaat men kijken naar het best haalbare. Is het goed en vinden de leden het oké, dan wordt er voor gestemd. Echter, er zijn zoals nu leden die ontevreden zijn en die het aangeboden pakket onvoldoende vinden. En dat mag, ook dat is een recht.
Wees solidair met elkaar. Samen voor een goede cao!
Steun je collega’s, de leden van de vakbond, steun de mensen die opkomen voor hun en jouw belangen. Sta samen sterk en zorg met elkaar voor een mooi pakket.

Agostino Di Giacomo Russo
bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875