Stem over het resultaat cao DHL Parcel

Op 7 december zijn vakbonden FNV en CNV met DHL Parcel een principeakkoord overeengekomen. De gemiddelde stijging voor de DHL-medewerker is ongeveer 9%. Breng je stem uit!

Nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar.  Zie voor de volledige tekst van het principeakkoord de bijlage.

Loonsverhoging per 1 april

 • 6% voor alle medewerkers óf tenminste €150 bruto (bij fulltime dienstverband) óf een bodemuurloon van €12,50. De beste van de 3 opties wordt toegepast. Bij de 2 laatste opties gaan medewerkers in de lagere loonschalen er veel meer dan 6% op vooruit.
 • En het maximum van de loonschalen rijdend 5 en 6 voor chauffeurs wordt verhoogd met 3% zodat de schalen rijdend en niet rijdend dichterbij elkaar komen.
 • En het maximum voor loonschaal 4 met 2%, omdat er teveel ruimte tussen schaal 4 en schaal 5 zit.
 • De beoordelingsverhoging die jullie gewend zijn te ontvangen zal voor komend jaar, 2023, voor iedereen 3% zijn mits er ruimte is in de loonschaal. Dit, ongeacht de beoordeling van je Motiv8; het gesprek zal wel gehouden worden maar je krijgt dus 3% indien je nog ruimte hebt in je schaal.

Cao-á-la-carte en eenmalige per 1 januari 2023

 • De cao-à-la-carte wordt voor alle medewerkers gelijk per 1 januari 2023, namelijk 2,16%. Voor de medewerkers die voor 19 mei 2017 in dienst waren wordt het overige deel, 4,08%, wordt opgenomen in het salaris. Dat is goed nieuws want daarover krijg je ook pensioenopbouw en toeslagen betaald. Iedereen heeft de mogelijkheid om 13 dagen te kopen. Medewerkers na 19 mei 2017 krijgen 4,08% meer perspectief om te groeien in de loonschaal.
 • In januari krijgt iedereen die minimaal 6 maanden in dienst is, een eenmalige uitkering van €500 bruto. Dit naar rato bij een deeltijd dienstverband.
 • Meer goed nieuws; de jeugdschalen zullen geschrapt worden, gelijk werk, gelijk loon, dus ook als je nog jong bent, ontvang je direct het “volwassen” loon.
 • Verder hebben we afgesproken dat, voor diegene die dat wensen, het aantal overuren minder zal gaan worden. En dat er minder flexibele krachten ingehuurd zullen worden. Men streeft naar 100% eigen medewerkers in Grootgoed Pick up & Delivery.
 • Verder zal de reiskostenvergoeding stijgen van 19 naar 21 cent netto per kilometer.
 • De zondagtoeslag zal 100% worden in plaats van 150%. 
 • Heb je je LZV-certificaat en rij je op een LZV? Dan ontvang je een eenmalige bonus van €1.000 bruto als je komend of afgelopen jaar LZV-diensten rijdt/reed. En elke dienst dat je een LZV rijdt wordt beloond met een toeslag van 5% per uur.

Wat levert dit op?

Doordat er naar de meest gunstige berekening voor jou persoonlijk gekeken gaan medewerkers van rijdend er minimaal 9% op vooruit gaat. Ook medewerkers van niet rijdend gaan er minimaal 9% op vooruit, mits je nog niet aan de max van de loonschaal zit.

Breng je stem uit

We willen je vragen om je stem uit te brengen door op deze link te klikken. Je kunt uiterlijk 26 december 2022 stemmen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je voor stemming terecht op de cao-pagina: Cao DHL Parcel | CNV Vakmensen Deze nieuwsbrief tref je op de pagina aan waarin ook de link staat. 
Voor vragen, ga naar de cao-pagina of neem contact op met kaderleden in jouw regio:

Marien Beemer, Utrecht: marienb.cnv@gmail.com
Matthias Voerman, Amersfoort: sneeuwhavik@gmail.com
Carlo v.d. Werf, Amersfoort, cvdwerff@live.nl
Jan Kuik, Drachten: jwkuik@home.nl
Rene Markus, Zwolle: r.markus@planet.nl
Guy van den Ende: gende.72@gmail.com
Kim van den Berg: Alkmaar: kim.vdberg@dhl.com
Of met Linda Slagter, bestuurder CNV Vakmensen: l.slagter@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error