DHL Parcel cao-update

Op vrijdag 11 november hebben we aan tafel gezeten met de directie van DHL Parcel. Er is wederom onderhandeld over de cao met jullie werkgever. Partijen hebben over en weer hun voorstellen toegelicht. Onderstaand tref je zowel onze voorstellen als die van werkgever aan.

CNV Vakmensen heeft de volgende voorstellen toegelicht

 • We stellen voor een looptijd van 1 jaar te hanteren.
 • Tevens stellen we een structurele verhoging voor van de loonschalen van 10,2% per 1-1-2023, dit vanwege de huidige inflatie en vanwege het feit dat een gedispenseerde cao gelijkwaardig of beter dient te zijn, in dit geval gaat het om de cao beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen.
 • Een uurloon van minimaal € 14 en de salarissen in de loonschalen hiermee evenredig verhogen.
 • Afschaffen van de jeugdloonschalen.
 • Ook stellen we voor dat DHL Parcel gaat werken aan het verminderen van de mentale belasting, welke door de medewerkers als te hoog wordt ervaren.
 • Onze leden hebben aangegeven dat de reiskostenvergoeding niet dekkend is, graag maken we hierover betere afspraken.
 • Verder stellen we voor om invulling te geven aan uw eigen toezegging, te weten 70% eigen medewerkers en dus minder flexibele krachten/ZZP-ers.
 • Onze leden hebben aangegeven een kerstgratificatie te willen ontvangen. We stellen voor een netto gratificatie van €150 euro netto per jaar, uit te betalen in de maand december.
 • We hebben geconstateerd dat het onderwerp verlof aanvragen en dat toegekend krijgen een onderwerp is dat leeft onder onze leden. Graag gaan we hierover het gesprek met u aan om te werken aan een goede oplossing.
 • Voor wat betreft chauffeurs die diensten rijden met een LZV, stellen we een extra vergoeding voor van €1,50 bruto per uur.
 • Kijkend naar de nieuwe EU regels aangaande studietijd is werktijd, willen we dit in de cao verwerkt hebben. Dit geldt voor alle verplichte (DHL) opleidingen/cursussen, code 95 en ook voor E-learning.
 • We hebben vast kunnen stellen dat DHL Parcel van hun chauffeurs verwachten dat ze een smartphone en een abonnement bezitten. Dit vanwege allerlei applicaties die nodig zijn voor het werk. Logischerwijs is een tegemoetkoming in de kosten dan gewenst, we stellen voor een vergoeding van 10 euro per maand netto.

DHL Parcel deed de volgende voorstellen

 • Loon: per 1 mei 2023 een structurele loonsverhoging van 6% met een minimale nominale verhoging € 150 bruto bij een fulltime dienstverband.
 • Per 1 januari 2023 een eenmalige van € 250 bruto naar omvang van het dienstverband, in dienst op 1 januari 2023 en minimaal 6 maanden in dienst.
 • Het verhogen van de maximum schalen "rijdend" met 3% per 1 april 2023.
 • Verhoging van het bodem uurloon van € 10,59 naar € 12,50 bruto per uur.
 • Referte periode van 1 week (40 uur) naar 4 weken (160 uur).
 • Karakter van de cao van een Standaard-cao omzetten naar een Minimum-cao. In het laatste geval mag er in individuele gevallen positief afgeweken worden van de cao.
 • Eenheid in cao-à-la-carte.
 • Werknemers in dienst vóór 2017 hebben 6,24% (13 dagen) voor geld of verlof. Die houden dit. Door verhoging van het max van de loonschaal met 4,08% bouw je nu over 4,08% pensioen op.
 • Werknemer in dienst ná 2017 hebben 2,16% (4,5 dagen) voor geld of verlof. Je krijgt het recht op koop van 8,5 dag extra verlof vanuit het salaris. Door verhoging van het max van de loonschaal met 4,08% ontstaat ruimte voor meer loongroei.
 • Zondagtoeslag: toeslag voor werken op zondag wordt verlaagd van 150% van het basisuurloon naar 100% per 1 juli 2023.
 • Reiskosten (woon-werk): verhoging in 2023 van € 0,19 naar € 0,21 p/km voor de reisafstand tussen 5 en 30 kilometer afstand enkele reis.

We hebben laten weten dat het voorstel van DHL Parcel om de referteperiode aan te passen van één week naar 4 weken (oftewel het mogelijk maken om uren te schuiven van de een naar de andere week/geen 40 uur garantie per week), niet bespreekbaar is. 

Volgend overleg 24 november

Bovenstaande voorstellen zijn enkel voorstellen: we zijn nog nergens mee akkoord gegaan en de onderhandelingen zijn niet afgelopen! Dit is puur een tussenstand waarover we je willen informeren. Donderdag 24 november gaan we weer om tafel om verder te praten. Dan volgt weer een nieuwsbrief. Wil je reageren of een vraag stellen? Ga dan naar de cao-pagina: Cao DHL Parcel | CNV Vakmensen

Mede namens onze kaderleden/onderhandelingsdelegatie,
Linda Slagter, onderhandelaar/bestuurder
l.slagter@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error