Zwaar werk-regeling Cao Beroepsgoederenvervoer

Cao-partijen hebben in de cao 2021-2023 afgesproken een regeling te maken voor mensen met een zwaar beroep om eerder te kunnen stoppen met werken. Na het akkoord zijn cao-partijen in een werkgroep aan de slag gegaan om de regeling uit te werken.

Regeling is klaar

Op 1 november 2021 hebben cao-partijen de regeling definitief vastgesteld. Vanaf 1 november 2021 kunnen medewerkers die voldoen aan de voorwaarden zich aanmelden voor deze regeling. Dat kan via de website www.zwaarwerkregelingvervoer.nl 

Wie kan deelnemen?

De regeling is een tijdelijke regeling. Deelname is mogelijk vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Doelgroep zijn personen die vallen in de geboortejaren 1955 tot en met september 1961. Om te kunnen deelnemen aan de zwaar werk-regeling gelden een aantal voorwaarden. Die zijn te vinden op www.zwaarwerkregelingvervoer.nl 

Brief van het Pensioenfonds

De regeling is in nauw overleg met verschillende partijen tot stand gekomen. Daarbij speelt ook het Pensioenfonds Vervoer een belangrijke rol. Een deel van de gegevens over de voorwaarden zijn bij het pensioenfonds bekend. Het pensioenfonds gaat de potentiële deelnemers daarover met een brief informeren. Samen met deze gegevens kan de deelnemer toetsen of hij in aanmerking komt voor de uitkering.
De eerste groep die nu een brief krijgt is groot en omvat de geboortejaren 1955, 1956, 1957 en 1958.  Vanaf nu zullen iedere maand diegenen die 3,5 jaar voor de AOW-leeftijd zitten, een brief ontvangen.

Pensioenadvies

Deelnemers kunnen een afspraak maken met een van de pensioenconsulenten van het Pensioen. Deze kunnen adviseren over de financiële gevolgen van het combineren van de uitkering met je pensioen.

Uitvoering regeling

De regeling wordt uitgevoerd door WW-plus onder verantwoordelijkheid van de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer waar cao-partijen het bestuur van vormen.

Drukke periode

Door de start van de regeling kan het druk worden met de aanmeldingen en de pensioenadviezen. Voor deelnemers die op 1 januari 2022 willen deelnemen is de aanmeldtermijn kort. Er zijn voorbereidingen getroffen om de drukte aan te kunnen. Desondanks kan het ertoe leiden dat beantwoording wat langer duurt of dat WW-plus en het Pensioenfonds wat moeilijker bereikbaar zijn. 

Vragen? 

Kijk eerst op de website www.zwaarwerkregelingvervoer.nl. Stel je vraag of deel je mening op ons online community platform JeAchterban. Heb je daarna nog vragen, bel dan met CNV Info: 030-7511007.

Linda Slagter, bestuurder CNV Vakmensen
l.slagter@cnvvakmensen.nl