Al het nieuws

Sluiting betoncentrale Den Haag

leeg

Voor de kerst zijn wij door leden geïnformeerd over de sluiting van de centrale in Den Haag per 31 december 2021. Goed om te horen was dat de werkgelegenheid behouden is en dat de mensen nu geplaatst zijn in de centrales in Rotterdam en Zoeterwoude. Als FNV en CNV zijn wij minder te spreken over het feit dat wij als direct betrokken vakbonden niet eerder door de werkgever geïnformeerd zijn over de sluiting van vestiging Den Haag en de gevolgen voor werknemers. Wij hebben begrepen dat mensen hierdoor bijvoorbeeld een langere reistijd hebben. In veel vergelijkbare situaties worden er dan afspraken gemaakt met de vakbonden over het compenseren van deze reistijd.

Wij wensen jullie om te beginnen al het goede voor het nieuwe jaar 2022 waarin we samen weer strijden voor behoud van goede arbeidsvoorwaarden en betere werkomstandigheden.

Nieuwe arbeidsovereenkomst voor betrokken werknemers

Inmiddels hebben we begrepen dat de meeste werknemers de nieuwe arbeidsovereenkomst hebben getekend. Wij hebben hierbij als vakbond nog aangedrongen om afspraken te maken over het compenseren van de reistijd, maar Cementbouw wil hierover geen afspraken maken met ons. Voor een volgende keer, in een vergelijkbare situatie, neem tijdig contact op met de vakbonden! Wij hebben ook het sterke vermoeden dat de sluiting van Den Haag te maken heeft met de verkoop van de drie dochterbedrijven van Cementbouw te weten: Cementbouw Betonmortel BV, Cementbouw Recycling BV en Cementbouw Zand & Grind BV.

Vakbonden willen meer duidelijkheid over verkoop dochterbedrijven Cementbouw B.V.

Het is al enige tijd stil rondom de verkoopplannen van Cementbouw. In augustus vorig jaar zijn wij geïnformeerd over deze verkoopplannen, hierover hebben we een gesprek gehad met Wouter van Gerwen en Els Hendriks. Echter sindsdien hebben we niets meer gehoord van de directie. Wel  hebben we over de verkoop contact met de ondernemingsraad, want ook die heeft een belangrijke rol in dit traject. Het gaat niet alleen om de verkoop van de betreffende dochterbedrijven, maar ook over de vraag wat gebeurt er met de BV’s en de werknemers die achter blijven? Als vakbonden hebben we erop aangedrongen dat wij vooraf en tijdig worden geïnformeerd over de verkoop, zoals dat ook is vastgelegd in de SER fusie en gedragsregels. Hierover is op 7 januari jl. een mail gestuurd (zie bijlage) naar de heer Mille en naar de heer Van Gerwen van Cementbouw.

SER fusie en gedragsregels

Wanneer er sprake is van een overname of fusie dan dient de werkgever de vakbonden te betrekken om zo de rechten van de in de werknemers van het bedrijf te beschermen. Belangrijk is dat vakbonden, voordat er overeenstemming is met de koper(s), worden geïnformeerd over de sociale, economische en juridische gevolgen van de voorgenomen fusies of overnames. Wij hebben hierover ook een mail gestuurd naar de directie van Cement Bouw, deze is in een bijlage mee gestuurd.

Mocht je nog vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan hoor ik het graag. Samen staan we sterker!

Willem Timmer                                                                            Margreet Pasman
bestuurder CNV Vakmensen                                                       FNV Bouwen & Wonen
w.timmer@cnvvakmensen.nl                                                      Margreet.pasman@fnv.nl
06 51 202 957                                                                             06-51023283
                   

                                                                                                                                         

                                                         

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error