Onderhandelingsronde 2 beroepsgoederenvervoer

Vandaag 28 september hebben we voor de 2e keer onderhandeld over jullie cao.

Vandaag 28 september hebben we voor de 2e keer onderhandeld over jullie cao.

Deze tweede ronde was weinig verrassend. Werkgevers hebben nauwelijks op onze punten gereageerd. Ze hebben aangegeven een korte cao-ronde te willen, een korte klap.

Waar komen de werkgevers mee?:

  1. De besprekingen over de modernisering van de cao uiterlijk januari 2023 te starten dat moet resulteren in bindende afspraken;
  2. 5% structurele loonsverhoging en verhoging onkostenvergoedingen (volgens de index met een max van 5%) per 1 januari a.s.
  3. Looptijd van 1 jaar
  4. Scholing is werktijd, maar geen toeslagen en de uren tellen niet mee voor de overuren.

Wij hebben aangegeven dat we willen dat ze reageren op onze punten. Daarvoor was geen mandaat, we hebben een nieuwe datum afgesproken voor de 3e ronde, 6 oktober a.s.


Werkgevers benadrukken dat ze nog steeds hopen op een korte klap.

Hartelijke groeten, mede namens onze onderhandelingsdelegatie,
CNV Vakmensen

Linda R. Slagter
Onderhandelaar/bestuurder

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error