Nieuwe pensioenregeling Graanbe- en verwerkende industrie

Ook uw pensioen verandert: er komt een nieuwe pensioenregeling Graanbe- en verwerkende industrie.

Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties maakte de overheid nieuwe afspraken over pensioen. Dit was nodig omdat onze arbeidsmarkt sterk veranderde sinds de eerste afspraken over ons pensioen werden vastgelegd. Mensen wisselen bijvoorbeeld vaker van baan en ze leven langer. Dit vraagt om flexibelere regels. De nieuwe afspraken staan in de nieuwe Wet toekomst pensioenen, die in 2023 inging. Vanaf 1 januari 2028 moeten alle pensioenen aan de nieuwe regels voldoen. Ook uw pensioen verandert hierdoor: er komt een nieuwe pensioenregeling.

Omzetten naar nieuwe regels voor pensioenen

Veel werknemers in de sector graanbe- en verwerkende bedrijven kunnen via MPF op een goed pensioen rekenen. Dat blijft zo. Ook met de komst van de nieuwe regels. De overgang noemen we ‘omzetten’, omdat alles wat je al aan pensioen hebt opgebouwd, straks wordt omgezet naar de nieuwe regeling. Na het omzetten zie je precies hoeveel je al hebt opgebouwd en wat je verwachte pensioen later is.

Voorlopige nieuwe afspraken zijn gemaakt

Werkgevers en vakbonden overleggen nu eerst hoe het nieuwe pensioen voor een groot deel van de werknemers in de graanbe- en verwerkende bedrijven eruit gaat zien. De werkgevers en vakbonden noemen we ook wel sociale partners. In deze overleggen zijn de vakbonden CNV en FNV betrokken. Bent u lid, dan vertegenwoordigen wij u in deze gesprekken. Samen met de werkgevers hebben wij, de vakbonden, nu twee belangrijke, voorlopige, keuzes gemaakt.

Solidaire premieregeling

In de nieuwe wet staat hoe werknemers in Nederland vanaf 2028 pensioen mogen opbouwen. Er is keuze uit twee typen regelingen. Wij hebben vooralsnog gekozen voor een solidaire premieregeling. Bij deze regeling bouwt u samen met andere deelnemers vermogen op. Dat vermogen is van alle deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden samen. Gaat u met pensioen, dan wordt uw deel van het vermogen omgezet in een pensioen. Dit krijgt u zolang u leeft. Hieronder vindt u de belangrijkste drie kenmerken van het nieuwe pensioen.

  • Beleggingen
    In de nieuwe regeling geven deelnemers via deelnemersonderzoeken hun wensen aan voor de beleggingen. Het fonds past de beleggingen aan per deelnemersgroep. Zo kan het voor jongere deelnemers veelal meer risico nemen. Als u jong bent, dan heeft u nog meer tijd om eventuele onverhoopte verliezen goed te maken. Bent u al wat ouder, dan geldt dat er steeds een stapje minder risico wordt genomen, hoe dichter u bij uw pensioen komt. Dit is om ervoor te zorgen dat uw opgebouwde pensioen in de laatste jaren voor u met pensioen gaat niet te veel meer schommelt.
  • U pensioen beweegt mee met de economie
    Uw pensioen beweegt in de nieuwe regeling waarschijnlijk meer mee met de economie dan u nu gewend bent. Gaat het goed, dan stijgt uw pensioen sneller. Gaat het minder goed, dan kan het dalen. Hoeveel pensioen u uiteindelijk krijgt, staat nu nog niet vast. Dit hangt bijvoorbeeld samen met de rendementen op de beleggingen van uw deel van het vermogen en de rente op het moment dat u met pensioen gaat. Door de keuze voor een solidaire premieregeling is de kans op grote dalingen en stijgingen van uw pensioen zo klein mogelijk gemaakt.
  • Tegenvallers samen opvangen
    In deze pensioenregeling vangt u tegenvallers voor een deel samen met andere deelnemers op. Daarom heet het ook de solidaire pensioenregeling. Dit is bijvoorbeeld als de beleggingen tegenvallen of als er een deelnemer langdurig ziek wordt. Hiervoor zet het pensioenfonds speciaal geld opzij. Dit is de solidariteitsreserve.

Bestaande pensioenen gaan mee

Al het pensioen dat tot nu toe is opgebouwd gaat mee naar de nieuwe regeling. Dit geldt ook voor de pensioenen die het pensioenfonds nu uitbetaalt. Zo blijven de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ pensioenen in één pot bij elkaar. Het pensioenfonds rekent het ‘oude’ pensioen dan om naar ‘nieuw’ pensioen, onder de nieuwe regels.

Pensioen voor uw nabestaanden

In de nieuwe regeling blijft er pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Ook hierover maken wij afspraken met de werkgevers. Wij informeren u hier op een later moment verder over.

Ledenraadpleging over Transitieplan

We zullen u de komende weken op de hoogte houden van de afspraken die we met werkgevers en pensioenfonds maken over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2026. Die afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd transitieplan. Zodra we, werkgevers en vakbonden, het eens zijn over dat transitieplan, zullen we dat, net als een onderhandelingsresultaat bij cao-onderhandelingen, ter goedkeuring voorleggen aan de leden van CNV en FNV. Naar verwachting zal dat plaats gaan vinden in de maand juni.


Wietze Kampen
Bestuurder CNV
M: 06 5120 3004
E: w.kampen@cnv.nl