Ledenbijeenkomst werknemers GXO inzake pensioendiscussie

XPO heeft in 2019 een arbeidsvoorwaardelijke regeling (verder AVR) afgesloten met de Ondernemingsraad. Veel werknemers die beloond werden op basis van de landelijke cao beroepsgoederenvervoer én aangesloten waren bij het pensioenfonds vervoer zijn (op papier) overgegaan naar een nieuw bedrijfsonderdeel van XPO genaamd XPOIII. Vakbonden hebben de gang naar de rechter gemaakt en bieden hun leden de mogelijkheid om eventuele vragen die er nog zijn over deze kwestie met ons te bespreken.

Deze uitnodiging is alleen bedoeld voor werknemers van GXO (vroeger XPO) die:
  • voor 2019 een dienstverband hadden bij GXO én;
  • voor 2019 nog pensioen opbouwden bij Pensioenfonds Vervoer én;
  • waarbij de arbeidsvoorwaarden golden op basis van de cao beroepsgoederenvervoer en;
  • die na 2019 zijn overgegaan naar de AVR (ArbeidsVoorwaardenRegeling XPO) en vanaf dat moment geen pensioen meer opbouwen bij Pensioenfonds Vervoer

Waarover ging het dossier ook alweer?

XPO heeft in 2019 een arbeidsvoorwaardelijke regeling (verder AVR) afgesloten met de Ondernemingsraad. Veel werknemers die beloond werden op basis van de landelijke cao beroepsgoederenvervoer én aangesloten waren bij het pensioenfonds vervoer zijn (op papier) overgegaan naar een nieuw bedrijfsonderdeel van XPO genaamd XPOIII. Een bedrijf wat eigenlijk niet bestond en alleen maar is opgericht om werknemers op basis van nieuwe arbeidsvoorwaarden (de AVR) waaronder pensioen te kunnen laten werken. Daarop hebben meerdere leden zich gemeld met vragen, hun ongerustheid geuit en gevraagd of hier iets tegen te doen viel.

Aangezien XPO dit akkoord met de OR heeft uitgevoerd hebben vakbonden de gang naar de rechter gemaakt. De rechter heeft een tussenvonnis gewezen. Daarover zijn de betreffende (ex)werknemers eerder geïnformeerd. Zie ook onze website met de informatie. Sector Vervoer en logistiek - Nieuws - Tussenvonnis FNV/CNV vs XPO/GX | CNV Vakmensen

Hierbij bieden CNV Vakmensen en FNV Transport & Logistiek hun leden de mogelijkheid om eventuele vragen die er nog zijn over deze kwestie met ons te bespreken.

We nodigen je daarvoor uit op:
Datum: 21 december 2022
Tijdvak: Tussen 10.00 uur en 20.00 uur
Locatie: FNV Vakbondshuis Tilburg aan de Ringbaan West 96-18

We kiezen ervoor om een hele dag te reserveren zodat onze leden, die werken in ploegen, de mogelijkheid hebben om met ons in gesprek te gaan

Aanmelding vooraf is noodzakelijk!

Wil je van de mogelijkheid gebruik maken, stuur ons dan zo snel mogelijk een mail met je aanmelding.

Zet in de mail in ieder geval:
Je naam
Lidmaatschapsnummer
Tijdstip waarop je (ongeveer) verwacht te komen voor de toelichting/gesprek
Telefoonnummer waarop je bereikbaar bent

CNV Vakmensen Tjeerd Orie t.orie@cnvvakmensen.nl
FNV Transport & Logistiek Eddy Veltink eddy.veltink@fnv.nl

Mede namens Eddy Veltink (FNV)

Tjeerd Orie
CNV Vakmensen
+31620489475


Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error