Leden stemmen unaniem voor Sociaal Plan

Bijdrage in de vakbondscontributie wordt zo spoedig mogelijk geregeld

Geacht bondslid,

Hierbij laat ik je weten dat de leden van CNV Vakmensen unaniem hebben ingestemd met het Nieuwe Sociaal Plan. Dit geldt overigens ook voor de leden van FNV.

Ingangsdatum 17 oktober 2022
Het Sociaal Plan zal nu zo spoedig mogelijk worden getekend door alle partijen en is in principe geldig vanaf 17 oktober 2022.

Gratis Lidmaatschap CNV Vakmensen
Zoals je hebt kunnen lezen in het concept Sociaal Plan, krijgen de bonden een vergoeding voor het afsluiten van het sociaal plan. Deze vergoeding is bestemd voor de vakbondsleden die op of vóór 17 oktober lid zijn van CNV Vakmensen of FNV en op die datum in dienst zijn van For Farmers. De bonden sluizen deze vergoeding door naar de leden. Hierdoor ontstaat er een korte periode van gratis lidmaatschap / korting op de vakbondscontributie. Deze korting komt bovenop de restitutie van de belasting die je ook één dezer dagen kan aanvragen. De lengte/hoogte van de korting is afhankelijk van het aantal leden. De reden van deze tegemoetkoming is dat CNV Vakmensen altijd iets extra’s voor vakbondsleden probeert te regelen. Het zijn immers de leden die het mogelijk maken dat er een sociaal plan (of cao) wordt afgesproken. Om in aanmerking te komen hoef je niets te doen. De bijdrage zal automatisch met je lidmaatschapsgeld worden verrekend. Hoe lang wij de contributie kunnen vergoeden, is zoals gezegd afhankelijk van het aantal leden op 17 oktober 2022; de ingangsdatum van het Sociaal Plan.

Heb je vragen? Bel of mail me dan

Met vriendelijke groet,

 

Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen
E-mail: W.kampen@cnvvakmensen.nl
Mobiele telefoon: 06 51203004