Werkgevers zetten toekomst sector Tour op het spel!

Allerlaatste kans op 22 december, gebruiken zij die niet zijn wij uit onderhandeld en is er geen nieuwe cao!

Onderhandelingsronde 6

Het is niet te geloven, werkgevers blijken toch niet de ernst van de situatie in te zien. In de nu alweer 6de onderhandelingsronde kwamen zij met de volgende voorstellen/keuzeopties:

  1. 3- jarige cao met een bescheiden loonsverhoging. In het derde jaar afschaffing van de 5/6 regeling voorwaardelijk, afhankelijk van een onderzoek over de gevolgen. Een pauzeregeling voor allen zoals die nu voor internationale lijndiensten geldt. Dit is nauwelijks een verbetering t.o.v. de 5/6 regeling en een verslechtering van 6/6
  2. Idem, alleen wordt de nieuwe pauzeregeling gebaseerd op een andere deler, bijvoorbeeld 7/8 of 10/11. Dit zal afhankelijk zijn van het uit te voeren onderzoek.Nog slechter
  3. 1-jarige cao met een bescheiden loonstijging. Onderzoek naar een nieuwe pauzeregeling voor allen kosten neutraal.
      Vestzak-broekzak
  4. 2-jarige cao. 2022: +2,5%, 2023: 1,5% verder geen verbeteringen in de cao!
      De inflatie is bijna het dubbelde

Verslechtering

Hoe je het ook formuleert, de nieuwe cao die de werkgevers voor ogen staat moet nog slechter worden dan de huidige en dat kon eigenlijk al niet! Nu al verlaten de touringcarchauffeurs bij bosjes de sector, en met hun tactiek om de cao-onderhandelingen te frustreren jagen ze ook de laatste chauffeur de sector uit.

Onze lijn en inzet

Zoals beloofd houden wij aan onze lijn vast en ervaren hierbij steun van veel touringcarchauffeurs. Vooral via sociale media rekenen zij af met hun werkgevers.

In de nu al 6 onderhandelingsrondes hebben de werkgevers ons niet weersproken als het om de financierbaarheid van onze voorstellen gaat. Ook niet dat de klanten, nu na corona, waar overal de prijzen stijgen de doorberekening wel zouden betalen. De bus blijft veruit het goedkoopste vervoermiddel! Zij verzinnen allemaal schijnargumenten om een substantiële verbetering van de cao te verhinderen. Daarbij weten wij dat een grote minderheid van werkgevers best een fatsoenlijke cao met ons wil afsluiten, sterker nog er zijn werkgevers die bezig zijn 5/6 af te schaffen en sommige die al ver gevorderd zijn. Maar ook zij hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om de toekomst van de sector, zij moeten hun collega’s overtuigen dat de hebberige werkgevers niet de sector naar de verdoemenis helpen.

Maar ook wij als bonden hebben een verantwoordelijkheid daarom houden we aan onze lijn vast en zullen niet wijken. Maar we hebben wel de steun van alle touringcarchauffeurs nodig, alleen er zijn nog relatief weinig touringcarchauffeurs in de bond verenigt. Alleen samen staan we sterk en kunnen we een vuist maken. We willen toch allemaal een gezonde sector waarin een fatsoenlijke boterham te verdienen valt, waarin je toe kan geven aan de liefde voor het vak!

Vervolg

Op 22 december weten wij uiteindelijk of werkgevers hun onrealistische koers opgeven en daar lijkt het niet op of dat zij inzien dat alleen behoorlijke investeringen in de cao de sector nog kan redden. Nu is het moment een radicale ommezwaai te maken. “Laat de werkgevers de bus niet missen!”

laat je horen

OP onze cao-pagina kun jij je opmerkingen plaatsen jen je vragen stellen over dit traject. Maak daar gebruikt van. Ga direct naar ca-pagina

 

Met vriendelijke groeten

 

Lutz Kai Kressin FNV 

Corina Hensen CNV Vakmensen
c.hensen@cnvvakmensen.nl