Ultimatum aan werkgevers in de TOUR

Op 12 september is een ultimatum verzonden aan de werkgeversvereniging BVN. Dit ultimatum is tot stand gekomen nadat onze leden hebben gezegd; we zijn tegen het eindbod en vóór acties! Er moet eindelijk iets veranderen in de sector

Het ultimatum

De brief (zie bijlage) die is verzonden aan de werkgvers noemen we een “ultimatum”, omdat werkgevers onder druk (laatste kans) met risico van acties de opdracht krijgen om de genoemde eisen in te willigen. Als die niet worden ingewilligd voor 19 september 12:00 uur, dan worden de acties uitgevoerd die we hebben voorbereid met onze cao-commissie, jouw collega’s.

Alle info over de acties worden bekend gemaakt aan jou. We starten met bezoeken aan wat bedrijven, dus misschien komen we jou wel tegen en in aanloop naar onze grote manifestatie vinden er allerlei kleinere acties plaats. Hierover berichten we jullie kort van tevoren.

Cao-pagina

Hou ook de cao-pagina in de gaten. Je kunt daar alles over de cao-onderhandelingen vinden en ook je vragen stellen of reageren. Komen er acties?  Op dit moment weten wij nog niet over wat voor acties er komen.  Staken is ook een vorm van actievormen maar niet de enige.  Op de cao-pagina lees je altijd de laatste info over de acties en ook over jouw rechten en plichten als er gestaakt gaat worden.

Op 26 oktober a.s. is er een grote manifestatie. Locatie en andere informatie volgt nog. Zowel stakers als niet-stakers kunnen deelnemen. Breng daarom je collega’s op de hoogte als zij ook een betere cao willen of jou steunen en houd deze datum vrij! 

We bedanken jou alvast voor jouw verzet om op te komen voor je rechten. Juist nu is de kracht van de groep belangrijk. Hoe meer collega's er lid zijn hoe sterker onze vuist dat het nu echt beter moet. En als jij je collega lid maakt dan krijg jij ook nog een cadeaubon naar keuze! Samen sta je sterk en we hopen op een mooie cao die recht doet aan jouw inzet en loyaliteit.

Heb je vragen schroom niet. Stel ze online of bel, email of app je vakbondsbestuurder.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegatie CNV vakmensen

Fadua Toufik
Vakbondsbestuurder CNV