Onderhandelingen ronde 5 cao Tour:

Het lijkt tot de werkgevers door te dringen dat het echt anders moet!

Onlangs heeft de 5e (!) onderhandelingsronde plaatsgevonden. De werkgevers hebben geprobeerd de onderhandelingen te vertragen omdat ze de afschaffing van de 5/6 regeling afhankelijk willen maken van een onderzoek over de gevolgen ervan. Maar de bonden volharden in hun eis om geen nieuwe cao af te sluiten zonder een afspraak tot afschaffing van de 5/6 regeling binnen de looptijd van de af te sluiten cao. Als de werkgevers vinden dat hier eerst een onderzoek voor nodig is, prima, maar onafhankelijk van de uitkomst zullen de bonden volharden in hun eis van de afschaffing. De bonden hadden al voor het begin van de onderhandelingen hun huiswerk gedaan en berekend dat al hun eisen gefinancierd kunnen worden met een prijsverhoging van 1 euro per rit per passagier. Dat is bijna niets in vergelijking met prijsverhogingen elders waar het met euro’s tegelijk omhoog gaat. De berekening werd door werkgevers ook niet betwist. Ook hebben we een twintigtal offertes opgevraagd voor dezelfde rit en wat blijkt: de prijsverschillen liepen op van een onrealistische prijs van €599,- tot de meer realistische prijs van €850,-. Dat is een verschil van 30%! Er is dus voldoende ruimte om tot een goede cao te komen, als werkgevers een eerlijke prijs voor ritten vragen.

Voorzichtig optimisme!

We hebben de werkgevers gevraagd om vóór het volgende overleg op 13 december een serieus voorstel op papier te zetten, met als voorwaarde dat de afschaffing van de 5/6 regeling binnen de looptijd van de nieuwe cao een feit is. Over dit voorstel zullen we dan onderhandelen. Dit hebben werkgevers toegezegd. Nu durven wij geen voorspellingen meer te doen over wat de werkgevers uiteindelijk gaan doen, maar als zij de daad bij het woord voegen dan is dat de eerste concrete vooruitgang sinds het begin van de onderhandelingen. We zijn er nog niet: een goede werk-privébalans, een goede pauzeregeling, een loonsverhoging minimaal boven de inflatie, reiskostenvergoeding e.d. zijn allemaal struikelblokken die nog op tafel liggen, maar deze 5e ronde geeft ons aanleiding tot een voorzichtig optimisme.

Respect en waardering voor de touringcarchauffeur!

Doordat bonden vasthouden aan hun eisen, gesteund door jullie, onze achterban, begint bij werkgevers het besef door te dringen dat men rekening moet gaan houden met de touringcarchauffeur, dat respect en waardering op zijn plaats is. En dit zal het beste tot uitdrukking komen door een goede cao af te sluiten! Dit is ook in het belang van de werkgever zelf! Werkgevers zijn gebaat bij tevreden personeel en met een goede cao ben je aantrekkelijker op de arbeidsmarkt, wat nodig is om het nijpende personeelstekort in de toekomst hopelijk voor te zijn.

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk de moordende concurrentie op kosten van de chauffeur te stoppen!

Naar aanleiding van onze brief aan alle werkgevers werden we gebeld door enkele werkgevers, die bezwaar maakten dat de bonden alle werkgevers over één kam scheren, terwijl er ook goede werkgevers tussen zitten. Volgens hen zijn er best werkgevers die een goede cao willen afsluiten, ook omdat zij beseffen dat bij al die prijsstijgingen het niet zo kan zijn dat het inkomen hetzelfde blijft. Zij vroegen ons, om vooral de grote bedrijven, die iedere goede prijs bederven en aan de basis liggen van de moordende concurrentie in de sector, aan te pakken. Ons antwoord was dat we in onze publicaties duidelijk hebben gemaakt dat we beseffen dat niet alle werkgevers hun personeel slecht belonen. Maar ook dat als het gaat om de naleving van de cao het concurreren op arbeidskosten toch de taak van de werkgevers zelf is. Het is hun taak om binnen hun vereniging BVN voor verbetering van de arbeidsverhoudingen te zorgen en dus te zorgen dat concurrenten ook een eerlijke prijs vragen voor een rit. Zij zullen er binnen de BVN voor moeten pleiten en hun collega’s ervan overtuigen om een fatsoenlijke cao af te sluiten die de naam ook verdient.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Lutz Kai Kressin, bestuurder FNV Toer, kaderleden Mark van Tussenbroek, Paul Benner en Gerard Kroezen
 

Corina Hensen, vakbondsbestuurder CNV vakmensen, Bert IJkema, kaderlid

 

Downloads