Taai onderhandelen op de vierkante millimeter! Geen beter bod van de werkgevers!

In de derde onderhandelingsronde is er verder gepraat over de voorstellen van de bonden. Dit heeft de achterban van de bonden echter niets opgeleverd.

Belangrijke punten waaronder het vergoeden van de cursus code95, de vergoeding van de reiskosten of de voorbereidingstijd zijn door de werkgevers genegeerd.
Ook was er niet te praten over het afschaffen van de spiegelbepaling, dus je blijvt OV rijden onder de belsoten bus cao! Andere punten zijn geweigerd of moeten eerst worden onderzocht om eventuele gevolgen in kaart te brengen. 
Werkgevers erkennen dat zij de wettelijke regeling 28/4 - waar het gaat om roosters en vrije dagen patroon - niet waarmaken in de praktijk. Werkgevers zijn ook niet bereid hierover afspraken te maken met de bonden. 

Uit de voorstellen en uit de eerdere onderhandelingsrondes hebben werkgevers wel begrepen dat het afschaffen van de 5/6 regel heel hoog op de agenda van de bonden staat. De werkgevers zijn bereid hierover te praten, maar dan wel pas bij een volgende cao. Dit is wat hun betreft pas over 2 jaar en nadat er onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het afschaffen voor de bedrijven. Na een duidelijk statement van de bonden is nu afgesproken dat dit onderzoek nog tijdens deze onderhandelingen gedaan moet worden en dat de eis van de bonden overeind blijft. Vervolgens hebben werkgevers aan de bonden voorgesteld, om na te denken over een algehele regeling van 7/8 maar dan voor alle ritten, dus ook 6/6 wordt dan 7/8! Wat vinden jullie ervan?

1 euro per rit en passagier meer en alle voorstellen van de bonden zijn gefinancierd! Werkgevers kunnen dit niet weerleggen, wat opnieuw een indicatie is dat werkgevers elkaar kapot concurreren en de werknemers de rekening te laten betalen. Werkgevers vertrouwen elkaar dus blijkbaar niet wat betreft het naleven van de cao.

De bonden hebben een dringend beroep gedaan op de werkgevers om onder ogen te zien dat de hoofdoorzaak van het steeds maar groeiende personeelstekort de slechte arbeidsvoorwaarden en -tijden zijn. Komen wij niet tot een fatsoenlijk akkoord waarin een behoorlijke inhaalslag is gemaakt, zal de vlucht van chauffeurs naar aanverwante sectoren als OV en transport allen maar toenemen.

Het is maar 1 EURO

De volgende onderhandelingsronde staat gepland op 22 november aanstaande. 

We blijven ons best doen, wil je ons steunen wordt dan lid! 

www.cnvvakmensen.nl/sluit.je.aan 

www.fnv.nl/lidworden

Met vriendelijke groet namens de onderhandelaars,

FNV TOER:

Lutz Kai Kressin en kaderleden Mark van Tussenbroek, Paul Benner, Gerard Kroezen

CNV VAKMENSEN

Corina Hensen en kaderlid Bert IJkema