Leden cao besloten busvervoer aan zet

Besluit wel of geen nieuwe cao Besloten Busvervoer. Breng je stem uit.

Tijdens een informeel overleg op donderdag 8 december hebben wij werkgevers gevraagd hun laatste bod toch nog te verbeteren. Vrijdag 9 deember hebben wij een laatste eindbod van de werkgevers gehad. Vrijdag bleek dat de werkgevers bereid zijn hun éénmalige bruto uitkering alsnog te verhogen naar bruto 1250 euro. Het totale resultaat is als bijlage bij deze brief gevoegd.

De vraag is nu of dit resultaat wat de leden van CNV Vakmensen betreft, voldoende is om te komen tot een nieuwe cao. Dit cao traject heeft veel emotie losgemaakt, 26 oktober zijn er ook nog acties geweest. Helaas is collega Fadua Toufik nog steeds afwezig vanwege familieomstandigheden. Zij heeft de kar samen met jullie als leden getrokken. Het lijkt mij goed dat de leden nu gaan beslissen.

Het lijkt mij ook goed dat er een cao is, dan blijf je met elkaar in gesprek. Op lange termijn blijkt dit toch altijd een vruchtbaarder weg dan lijnrecht tegenover elkaar. Dit (periodieke) overleg moet echter wel de start zijn van een betere cao in de toekomst, deze sector krijgt door de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt serieuze problemen die aangepakt moeten worden. Het is aan jullie wat te doen met dit voorstel. We leggen het neutraal voor. Wel wil ik nogmaals benadrukken dat er volgens mij snel een cao moet komen. Indirect is dit natuurlijk toch een advies.

Klik hier om je stem uit te brengen

Je kunt je stem indienen tot en met maandag 19 december. 

De cao-online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Al het nieuws kun je teruglezen en ook deze stemming is daar terug te vinden.  Heb je een vraag of oprmerking dan kun je die daar ook altijd kwijt. 

Ga naar jouw cao-pagina

Mede namens de kaderleden en Fadua Toufik
Peter Vlaming
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 53295256 / E p.vlaming@cnvvakmensen.nl  

Downloads