Al het nieuws

Arriva, Amfibie en CNV Vakmensen, deel 2

Van onze leden ontvingen wij vragen en opmerkingen over het model Amfibie. We hebben namens CNV Vakmensen een brief gestuurd aan Arriva met een aantal vragen en zorgpunten. In deze nieuwsbrief tref je meer informatie hierover aan.

Model conflicteert niet 
Recentelijk hebben jullie een nieuwsbrief gehad van CNV Vakmensen over Amfibie. Inmiddels hebben we de toelichting van Arriva op model Amfibie kunnen bestuderen. Op dit moment moeten we concluderen dat het model in theorie niet conflicteert met de onderliggende cao’s. 
We hebben echter wel vragen over een aantal punten waar we graag meer helderheid van Arriva over willen. Daarom hebben we Arriva een brief geschreven met deze vragen hierin verwoord. De brief kunnen jullie vinden in de bijlage

Uitvoering Amfibie
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld zal de daadwerkelijke invoering van Amfibie gaan plaats vinden bij de wijzigingen van de dienstregelingen; dit zal in de maand december zijn. Pas dan zal blijken hoe de daadwerkelijke uitvoering zal gebeuren. Wij zullen gezamenlijk de vinger aan de pols moeten blijven houden of op dat moment alles binnen de kaders van de beide cao’s wordt uitgevoerd, en Amfibie ook in de praktijk voldoet aan de cao’s. We rekenen dan ook op jullie!

Heb je nog vragen
Neem dan contact op met één de kaderleden of met ondergetekende. 

Mede namens Job Marskamp en Sijtze de Bruine,
bestuurders CNV Vakmensen

Jeroen Bruinsma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 34497279 / j.bruinsma@cnvvakmensen.nl 

Downloads