Wat speelt er binnen Arriva Limburg?

Aan het eind van het jaar en het begin van een nieuw jaar, een mooi moment om op een rijtje te zetten wat er op dit moment speelt binnen Arriva en CNV Vakmensen. Lees de nieuwsbrief hierover!

  1. Op 10 december 2023 is de nieuwe dienstregeling van start gegaan. Wij zien dat de afspraken voor het verlagen van de werkdruk zijn meegenomen in de diensten. Maar ook dat wederom diensten gemaakt zijn die NIET door de MuMo-medewerkers gereden mogen worden! Op verschillende vestigingen zijn diensten gemaakt die vóór 05.00 uur beginnen en een dienstlengte hebben langer dan 7.30 uur. Deze diensten mogen niet ingepland worden bij een medewerker vallend onder de cao MuMo, ook niet met een penalty! Indien dat toch gebeurt dan houdt Arriva zich niet aan de cao MuMo.
  2. Naar aanleiding van een aantal geweldsincidenten in de afgelopen periode is er een aantal maal overleg geweest tussen de vakbonden en de directie van Arriva. Hierover hebben we jullie eerder bericht. Er komt een betere inzet van BOA's Service en Veiligheid op bekende risicolijnen, verwacht wordt dat daar een preventieve werking van uitgaat. Ook wordt de online kaartverkoop beperkt tot Glimble en enkele andere platforms zoals OV9292 en de NS app die beter beveiligd zijn. Het blijft absoluut noodzakelijk dat incidenten gemeld worden: niet gemeld = niet gebeurd!
  3. Een BOA OV heeft de mogelijkheid om, middels scholing, naar de functie BOA Service en Veiligheid over te stappen.  Anders dan dat Arriva eerder stelde kun je gewoon in jouw eigen cao werkzaam blijven. Er is dus absoluut geen verplichting om naar de cao MuMo over te stappen (afspraak gemaakt met Centrale OndernemingsRaad).
  4. Zoals jullie ongetwijfeld weten is Arriva PLC door Deutsche Bahn verkocht aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij (I Squared Capital). Op dit moment is nog niets bekend over de mogelijke gevolgen daarvan voor Arriva Nederland en de daarbij horende organisatiestructuur. CNV Vakmensen maakt zich wel zorgen over mogelijke scenario's en zal de vinger aan de pols houden.
  5. Op 1 april 2024 ontstaat er één CNV; dat is een samenvoeging van de verenigingen CNV Vakmensen, CNV Connectief, CNV Internationaal, CNV Vakcentrale en CNV Jongeren. Voor jullie als lid van CNV zullen de gevolgen hiervan beperkt blijven. Wel komen er wijzigingen in het contributiesysteem. Via nieuwsbrieven worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.


Wisseling Bestuurder CNV Vakmensen
Met ingang van 1 januari 2024 zal er een nieuwe bestuurder CNV Vakmensen komen voor Arriva Limburg.

Ik heb besloten mijn werkzaamheden buiten het CNV voort te zetten.
Ik kijk terug op een mooie periode bij CNV Vakmensen. Vooral binnen jullie sector en regio, Arriva Limburg, heb ik gemerkt met hoeveel inzet, betrokkenheid en samenwerking jullie elke dag weer op pad gaan. Een extra woord van dank aan alle kaderleden, jullie ogen en oren in de organisatie.
Daarvoor wil ik iedereen hartelijk danken.
Voor iedereen wens ik dat 2024 een mooi, gezond en gelukkig nieuw jaar wordt.
Tot ziens,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen

Stel hier je vraag

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error