Vervolgoverleg met directie Arriva over veiligheid

Inmiddels hebben er drie overleggen met de directie van Arriva plaats gevonden over de (gewelds-) incidenten in Limburg in de afgelopen periode. In deze nieuwsbrief de stand van zaken en besproken maatregelen om tot een veilige(re) werkplek voor jullie als medewerkers van Arriva te komen.

Beste CNV-leden werkzaam in de concessie Arriva Limburg,

Vorige week dinsdag heeft er weer een vakbondsoverleg (Arriva, FNV en CNV Vakmensen) plaats gevonden in Venlo, met Ghislaine Aarts en Michiel Cusell over de ontwikkelingen op het gebied van (on)veiligheid.

Aanleiding hiervoor was de toename van incidenten afgelopen zomer. Naar aanleiding daarvan hebben er met Arriva gesprekken plaats gevonden op 17 en 31 oktober en 12 december 2023.

(Gewelds)incidenten en problemen
Nadat vakbonden, Arriva hebben aangesproken op het nemen van maatregelen, heeft Arriva in een eerder overleg de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Afschaffen elektronisch kaartje; dit was fraudegevoelig en zorgde voor discussie/wrijving/agressie.
  • Overleg op lokaal niveau met gemeenten en andere overheden om het probleem te lijf te gaan.
  • Aanbieden ‘aanvullende bevoegdheid’ aan stewards, weliswaar met noodzakelijke overstap van cao OV naar cao Mumo. Dit is nu teruggedraaid door Arriva: het wordt nu wel mogelijk gemaakt om als medewerker S&V de aanvullende bevoegdheid ook onder de cao OV te kunnen behalen.
  • Ontwikkelen van trainingen voor stewards en medewerkers service en veiligheid, om beter met gewelds-/agressie situaties om te kunnen gaan.
  • Maaslijn: een kleine groep arbeidsmigranten zorgt (weer) voor problemen. In de keten, provincie, gemeente en politie is er goede samenwerking. De problemen zijn echter hardnekkig.
  • Lijn Maastricht-Aken: hier worden gerichte acties en controles uitgevoerd.

Wat betreft de uitval van diensten (personeelstekort); daarop hebben vakbonden eerder aangegeven, dat het wenselijk is om ondanks het personeelstekort, toch iets af te schalen om een marge voor piek en ziek over te houden. Zodat er in ieder geval een betrouwbare dienstregeling kan worden geleverd. Dit is ook belangrijk in het kader van de sociale veiligheid richting de OV-medewerker, want hiermee voorkom je onnodige wrijving met reizigers. Arriva heeft medegedeeld dat zij in overleg is gegaan met de provincie hieromtrent, en dat er waarschijnlijk afgeschaald gaat worden na de carnaval tot 95%.

Voorzichtig resultaat

Arriva heeft ons medegedeeld dat het aantal incidenten niet verder toeneemt, en zelfs wat lijkt af te nemen. We willen jullie blijven oproepen om elk soort incident (A, B en of C) te blijven melden. Dat zorgt ervoor dat er een goed beeld is van het werkelijk aantal en soort van incidenten.

Punt van zorg 

Arriva heeft nog geen beeld, wanneer de ontwikkeling van de opleidingen voor de stewards en de Service & Veiligheid medewerkers volledig is afgerond. Een basisopleiding staat, maar wij hebben verzocht om aanvullende repeterende oefeningen, met bijvoorbeeld geweldssituaties, onderdeel te laten worden van het opleidingsprogramma. Zodat iedereen goed voorbereid blijft op dergelijke situaties. Daar is echt behoefte aan. We blijven de vinger aan de pols houden bij Arriva.

Roosters met de feestdagen

Verder werd duidelijk dat zo vlak voor de kerst tot afgelopen week, op een aantal vestigingen niet duidelijk was in welke dienst de medewerker geplaatst zou worden op de dag dat hij/zij zou moeten werken tijdens de feestdagenperiode. Dit zorgde voor flink wat irritatie en we hebben Arriva daarop ook duidelijk aangesproken.

Fijne dagen

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en vooral een gezond en ook gelukkig nieuwjaar.


Mede namens alle kaderleden,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen

 

Stel hier je vraag

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error