Stem op het verbeterde eindbod voor de cao Zorgvervoer en taxi

Op maandag 21 november is er een formeel overleg geweest voor de nieuwe cao. Dit overleg heeft ertoe geleid dat de werkgevers hun eindbod hebben aangepast. Op een aantal belangrijke punten zijn er verbeteringen gedaan. Hieronder lichten we dit nieuwe eindbod toe en kun je je stem uitbrengen. Stemmen kan tot dinsdag 29 november 12.00 uur.

Tijdens de actievergaderingen is het eindbod van de werkgevers massaal afgewezen. Ook hebben de leden van CNV en FNV vóór acties gestemd. Er is een ultimatum gesteld waar werkgevers niet op in wilden gaan. Afgelopen vrijdag is de eerste actiedag geweest, er werd op drie plaatsen in het land gestaakt. Op diezelfde dag zijn de bonden opnieuw uitgenodigd om weer met de werkgevers in gesprek te gaan.

Op maandag 21 november heeft dit overleg plaats gevonden. Het was een lange dag, maar het heeft er wel toe geleid dat de werkgevers op een aantal belangrijke punten toch met verbeteringen zijn gekomen. Wij brengen dit nieuwe eindbod graag ter stemming onder onze leden.

Verbeterde eindbod

  • De looptijd van de cao is verkort naar 1.5 jaar. Van 1 januari 2023 t/m 30 juni 2024
  • 8% loonsverhoging per 1 januari 2023 en 4% per 1 januari 2024
  • Bij ziekte vervalt de eerste wachtdag en het percentage dat wordt doorbetaald wordt de eerste 8 weken verhoogd van 70% naar 80%. Na 8 weken zal er 90% uitbetaald worden
  • Bij de Max-Flex regeling mag er maximaal 12.5% ingehouden worden, maar alleen als deze tijd daadwerkelijk genoten is
  • Bij contracten vanaf 28 uur wordt er minimaal 4 uur uitbetaald, op dit moment is dit 7 uur
      Dit heeft ermee te maken dat het veel voorkomt dat werknemers hun contracturen moesten verlagen. Ook zorgt de huidige regeling ervoor dat het moeilijk is om een contract te krijgen met meer uren, of om een extra dienst aan te nemen omdat er dan meteen 7 uur uitbetaald moet worden
  • SFM Portaal wordt niet meer ontwikkeld. In plaats hiervan moet de werkgever kunnen aantonen dat hij op tijd het rooster heeft gegeven aan de werknemer. Het is aan de werkgever hoe hij dit registreert, als het SFM dit maar kan controleren. Als de werkgever dit niet goed doet zal er een zware sanctie komen. Er komt dan een ‘onvoldoende’ beoordeling van het SFM. Dit betekent dat de werkgever dan niet meer kan inschrijven op contracten tot dit verbeterd is.

In de bijlage vind je het volledige eindbod terug. Lees het goed door voordat je jouw stem uitbrengt. 

Stemmen

Het is nu aan onze leden om te bepalen of dit verbeterde eindbod voldoende is. Wijzen we dit eindbod af, dan moeten we doorgaan met de stakingen. Totdat de uitslag van de stemming bekend is schorten we alle acties op. Stemmen kan tot dinsdag 29 november 12.00 uur.

Rick Pellis
Bestuurder CNV Vakmensen
06 5120 2994
r.pellis@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error