Al het nieuws

Wat wil jij in de cao taxi geregeld zien?

De huidige cao taxi is afgesproken tot het einde van 2021. Binnenkort beginnen de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Loop jij tegen knelpunten in de cao aan? Of zijn er dingen die je graag geregeld ziet in de cao? Laat het ons weten, dan kunnen we dit meenemen in de cao voorstellen.

Cao?

CAO staat voor Collectieve Arbeids Overeenkomst. Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers in de taxibranche over jouw arbeidsvoorwaarden. Die gaan bijvoorbeeld over de hoogte van het loon en de regels rondom pauzes. Als lid wordt jij vertegenwoordigd door de CNV Vakmensen. Namens jou probeert de vakbond zo gunstig mogelijke afspraken te maken met de werkgevers. De werkgevers proberen afspraken te maken die voor hun zo gunstig mogelijk zijn..

Cao onderhandelingen

Het is gebruikelijk dat CNV Vakmensen voor de cao onderhandelingen cao voorstellen doet. Meestal doen werkgevers ook cao voorstellen. Op basis van de voorstellen wordt er onderhandeld. Het resultaat van de onderhandelingen wordt vervolgens aan de leden van CNV Vakmensen voorgelegd zij kunnen dan stemmen. Pas als de leden voorstemmen tekent CNV Vakmensen de cao.

Cao voorstellen

Uit contacten met chauffeurs, enquêtes en overleg met de CNV kaderleden in de taxi branche, zijn er een aantal thema’s naar voren gekomen waarop CNV Vakmensen cao voorstellen wil doen. De kaderleden zijn actieve leden werkzaam in de taxibranche die op veel vlakken meedenken over de cao en andere thema’s in de taxibranche. De zaken die CNV Vakmensen in de CAO voorstellen wil opnemen zijn onder andere:

  • Een goede loonsverhoging
  • Terug brengen verschil gewerkte en beschikbare uren
  • Het afschaffen van de wachtdag bij ziekte
  • Een vergoeding voor de kosten zoals eigen telefoongebruik
  • Goede afspraken voor de paragraaf Huisartsen Chauffeur

Uiteraard zijn er ook veel andere zaken te bedenken waar wij cao voorstellen over kunnen inbrengen

Jouw mening?

Wat is jouw mening over de cao? Welke zaken vind jij belangrijk? Nu is het moment om dit aan CNV Vakmensen te laten weten, dan kunnen jouw suggesties meegenomen worden naar de onderhandelingstafel.

Agostino Di Giacomo Russo

Bestuurder CNV Vakmensen

T 06 478 26 875