Al het nieuws

Inloopsessies informatie OV en stemming eindbod Arriva Limburg

Op dit moment staat de stemming open over het eindbod dat de werkgevers hebben afgegeven met betrekking tot de Cao OV. Mocht je nog vragen, opmerkingen of mededelingen hebben over (de procedure van) het eindbod: kom dan naar één van de inloopsessies op 7 maart in Hoensbroek. Iedereen is welkom!

Eindbod

Op 4 februari hebben de werkgevers een eindbod neergelegd bij de vakbonden in verband met de Cao OV. CNV vakmensen heeft jullie hierover geïnformeerd in drie nieuwsbrieven. In de eerste brief is het proces weergegeven van de onderhandelingen en hierin was het eindbod te lezen. In de tweede nieuwsbrief werd verslag gedaan van de bespreking van het eindbod in de cao-commissie, het voorleggen van het eindbod aan de leden en de informatieverschaffing hierover naar jullie als leden toe. Inmiddels hebben jullie ook de informatie ontvangen over het stemmen.

Stemmen

Er kan worden gestemd over het eindbod van 1 t/m 11 maart. Breng hier online je stem uit. Zoals al eerder meegedeeld worden er digitale bijeenkomsten gehouden waarin een toelichting wordt gegeven op het eindbod en er kunnen vragen worden gesteld. In overleg met het dagelijks bestuur van de BLG Limburg hebben we besloten om voor de leden in Limburg 2 inloopsessies te houden. Je kunt dan vragen stellen over de inhoud van het eindbod, het proces en de inzet van CNV Vakmensen bij de afgelopen onderhandelingen.

Inloopsessies

Deze vinden plaats op maandag 7 maart 2022 in Hotel Amicitia, Markt 10-12 te Hoensbroek.
  • 1e sessie: van 11.00 tot 12.00 uur
  • 2e sessie: van 16.00 tot 17.00 uur

Zijn er vragen of onduidelijkheden over het eindbod van de werkgevers? Kom dan gerust op bovenvermelde tijdstippen langs in Hoensbroek. Je kunt natuurlijk ook de kaderleden, of ondergetekende hiervoor benaderen.

Meld je per e-mail aan

Mail deze week nog naar j.bruinsma@cnvvakmensen.nl en laat weten welke van de twee bijeenkomsten je graag wilt bezoeken. Wij hebben rekening te houden met een max. aantal bezoekers op de locatie.

Cao-pagina

Op de cao-pagina vind je ook de link terug om alsnog je stem uit te brengen wanneer je dit nog niet gedaan hebt. Ga meteen naar de cao pagina Openbaar Vervoer

Mede namens Peter Janssen en Sven-Erik van Neerland,

Jeroen Bruinsma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 3449 7279 / j.bruinsma@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error