Werk naar Wens: Vakbonden in overleg met Connexxion

Op 6 oktober hebben vakbonden overleg gehad met Connexxion over “Werken naar Wens”. Connexxion heeft de vakbonden uitgenodigd vanwege de zorgen en weerstand die zijn gerezen met betrekking tot de totstandkoming en uitrol van "Werken naar Wens" over alle vestigingen van Connexxion. We praten jullie graag hierover bij.

Achtergrond en Procedure:
Zoals jullie wellicht weten, is er een pilot gestart in Alkmaar waarbij "Werken naar Wens" is geïntroduceerd.  Na de pilotperiode hebben de werknemers in Alkmaar kunnen stemmen of zij "Werken naar Wens" wilden voortzetten. Na de stemming heeft de meerderheid van de werknemers in Alkmaar, die hun stem hebben uitgebracht, vóór voortzetting gestemd. Hierdoor heeft Connexxion met de OR besloten om "Werken naar Wens" ook bij andere vestigingen in te voeren. Het is belangrijk op te merken dat dit besluit in overleg met de ondernemingsraad is genomen en dat er een convenant is afgesproken, waarbij de vakbonden geen rol hebben gespeeld. Met de OR is ook afgesproken dat achteraf het "Werken naar Wens" per vestiging met de werknemers wordt geëvalueerd en als blijkt dat het niet het gewenste resultaat heeft bereikt of als werknemers ontevreden zijn, dan wordt "Werken naar Wens" beëindigd.

Inspraak van de medewerkers
We begrijpen volledig dat velen van jullie van mening zijn dat Connexxion na de pilot in Alkmaar elke vestiging afzonderlijk moet raadplegen voordat ze "Werken naar Wens" op die vestiging uitrollen. We hebben Connexxion gevraagd om de werknemers meer te betrekken bij deze verandering en hen duidelijker te informeren over wat "Werken naar Wens" precies inhoudt. Jullie hebben het recht om te begrijpen wat de voordelen en mogelijke nadelen van deze nieuwe werkwijze zijn. Op dit moment heeft Connexxion niet toegezegd dat ze opnieuw een raadpleging van werknemers zullen organiseren voor de verschillende vestigingen, maar we blijven aandringen op dit punt.
Connexxion heeft wel toegezegd om de werknemers beter te informeren. Binnenkort zullen er meerdere informatiesessies worden gehouden, waarbij meer gedetailleerde uitleg zal worden gegeven. Dit is wat ons betreft een stap in de goede richting, aangezien we begrijpen dat er momenteel nog veel vragen zijn en dat er behoefte is aan duidelijkheid.

Weekendwerk en individuele afspraken:
We hebben ook de zorgen gehoord over de mogelijkheid om meer weekenden te moeten werken en het idee dat individueel overeengekomen afspraken, mits aantoonbaar, niet meer gerespecteerd zouden worden. Connexxion heeft aangegeven dat dit niet zou mogen gebeuren en dat zij hier afspraken over hebben gemaakt met de OR.

Vragen:
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, mail dan naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl.

Hanane Chikhi
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error