We gaan weer onderhandelen voor de CAO MUMO

Zoals in de vorige nieuwsbrief was vermeld, zijn wij gisteren weer om tafel geweest met werkgevers om een basis te leggen voor verdere cao onderhandelingen. In het kort een verslag van deze bijeenkomst en een vooruitblik naar de komende weken.

Wij hebben met werkgevers een aantal onderwerpen besproken. We hebben het gehad over het serieus nemen van werknemers die onder de cao multimodaal vallen. Er is aan vakbonden meerdere keren verteld dat zonder een cao OV er geen cao Multimodaal zal komen. Dat is vreemd omdat diezelfde werkgevers er een half jaar geleden precies andersom er in zaten. Toen gaven ze aan de uitdaging, om snel tot een goede cao Multimodaal te komen, niet uit de weg te willen gaan.

Tijdens de verkenning gisteren werd door werkgevers aangegeven dat:

  • Stakingen voor spanningen zorgen op de werkvloer en dat daar een einde aan moet komen.
  • Ook werd er aangegeven dat er wel degelijk specifieke zaken zijn als het gaat om werkdruk binnen de cao Multimodaal.
  • Daarnaast gaf Arriva aan dat in de toekomst er meer met de cao Multimodaal te willen zal worden gewerkt. Dan horen daar ook goede afspraken in te komen vinden wij als vakbonden:, ‘laat maar zien wat het je waard is’.

Kortom voor werkgevers voldoende redenen om het overleg met vakbonden serieus te nemen, zo vinden wij.

Onderwerpen die besproken  worden

Als het gaat om werkdruk gaan we onderhandelen over de ouderenregeling (60+), GOLFPAKUS, RVU regeling, maximeren inzetten achter elkaar, 4/5 patroon, verrekenen plus/minuren.

Als het gaat om inkomen, zullen de looptijd, loon, woon-werkvergoeding, minimum uurloon en de 38- en 40-urige werkweek tegen het reguliere uurloon onderwerpen zijn.

Daarnaast willen we praten over een treinparagraaf en een verkeersleidersparagraaf in de cao.

Vooruitblik

Werkgevers hebben vakbonden gevraagd om de acties op te schorten gedurende de onderhandelingen. Wij hebben daar een voorwaarde aan verbonden: “Neem het overleg met je medewerkers dan ook serieus!”.  En mocht het overleg aan de OV tafel niet tot een akkoord resulteren dan mag dat geen reden zijn om vakbonden opnieuw de deur te wijzen! Als het werkgevers zoveel gelegen is om een aantrekkelijke cao af te spreken met vakbonden dan zijn wij bereid om de acties op te schorten.

Het eerste overleg op woensdag 13 april zal in het teken staan van afspraken over werkdruk verlagende maatregelen. Het tweede overleg op 18 april zal in het teken staan van de loonparagraaf. We hebben naar elkaar de intentie uitgesproken om er uit te gaan komen.

Verder heb ik de afgelopen weken nog een aantal aandachtspunten ontvangen die passen in de hierboven genoemde hoofd thema's, ik zal deze zeker meenemen naar de onderhandelingstafel. 

Wij zullen je de komende weken op de hoogte houden van de gesprekken die wij met jullie werkgevers voeren.
Voor nu een goed paasweekend toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine
Onderhandelaar CNV Vakmensen

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error