Verslag overleg met OV-werkgevers van 18 juli 2022

Op 18 juli 2022 is er op uitnodiging van de VWOV overleg geweest over een nieuwe cao vanaf 2023. Zoals de werkgevers ons al hadden medegedeeld, is er in dit overleg alleen gesproken over het proces om te komen tot een nieuwe cao. Er is niet onderhandeld, noch is er over de inhoud gesproken.

Voor dit overleg waren zowel wij als onze collega-vakbond uitgenodigd. Helaas waren zij bij dit overleg niet aanwezig. Dat was niet geheel onverwacht, maar het was toch jammer. Doordat zij niet aanwezig waren hebben wij ook geen concrete vervolgafspraken kunnen en willen maken, want wij willen nog steeds graag samen met onze collega’s aan tafel. Werkgevers hebben aangegeven dat zij de komende periode benutten om zich voor te bereiden op de thema’s die voor het OV in de toekomst belangrijk zullen zijn.

Werkgevers zullen ongetwijfeld na de vakantieperiode weer contact opnemen met vakbonden. Het streven voor nu is om in oktober daadwerkelijk te starten met onderhandelen. Voor alle duidelijkheid, wij willen dit nog altijd samen met onze collega-vakbond doen.

START VOORBEREIDINGEN CAO

Wij zijn ondertussen gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe cao. Concreet betekent dat, dat jullie binnenkort de vraag van ons krijgen om een enquête in te vullen, waarin jullie je wensen kenbaar kunnen maken. Ook niet-leden kunnen de enquête invullen. Geen enkel probleem dus om ook je collega te vragen de enquête in te vullen.

Ook zullen we de maand september gebruiken om langs te gaan op de vestigingen om met jullie in gesprek te gaan, maar daar worden jullie later van op de hoogte gesteld.

Evert Jan van de Mheen
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-53 73 64 90 / E   ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Hanane Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen
06-20 74 88 51 / E   h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error