Al het nieuws

Tweede onderhandelingsronde bij HTM een feit

Gisteren vond de tweede onderhandelingsronde bij HTM plaats. Tijdens deze ronde hebben wij gesproken over de inhoudelijke voorstellen van vakbonden en over koopkrachtbehoud. In deze nieuwsbrief lees je hierover meer.

Koopkrachtbehoud
Gezien de oplopende prijzen, heeft de achterban aangegeven ongerust te zijn over de loonstijgingen. Daarom hebben vakbonden, voordat wij lange gesprekken over de andere voorstellen gaan voeren, gevraagd of HTM kon toezeggen dat werknemers bij HTM in ieder geval de koopkracht volgend jaar kunnen behouden. Onze loonvraag ligt natuurlijk hoger dan alleen een inflatiecorrectie. Echter, wilden wij nu weten of HTM in ieder geval voornemens is om de lonen te verhogen met de inflatie, zodat het ook daadwerkelijk zin heeft om verder te gaan onderhandelen. Gisteren heeft HTM, uiteindelijk, de toezegging gedaan dat werknemers bij HTM hun koopkracht zullen behouden. We hebben verder nog niet gesproken over hoe deze koopkracht wordt berekend (inflatie kan je immers op verschillende momenten meten) en hoe een loonsverhoging er dan uit ziet. Dit zullen we later in de onderhandelingen bespreken. We houden je op de hoogte.

Inhoudelijke voorstellen
Verder hebben wij gisteren gesproken over de andere voorstellen van vakbonden, zoals ons voorstel voor een meer passende reiskostenregeling, de afschaffing van de verplichting voor gebroken diensten na je 58e, meer OWN dagen voor overig roosterpersoneel en uitvoerend technisch personeel. Helaas, was er onvoldoende tijd om over al onze inhoudelijke voorstellen en die van HTM te praten.

En nu verder?
De volgende ronde praten we door over de voorstellen. De volgende ronde staat gepland op 2 december. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte.

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Namens de cao onderhandelingsdelegatie,

Andre van Driel
Remco Portier
Michel Wiersma
Sanne van der Meulen
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl