Stemming Toekomstig Roosteren HTM uitgesteld

Vorige week hebben vakbonden ledenvergadering gehad over Toekomstig Roosteren. Tijdens de ledenvergaderingen is voorgesteld om de stemming hierover uit te stellen totdat HTM alle medewerkers heeft geïnformeerd over hun persoonlijke situatie. In deze nieuwsbrief lees je meer.

Toekomstig Roosteren
Vorige week hebben we ledenvergaderingen gehouden over ‘Toekomstig Roosteren’ oftewel het terugbrengen van de nominale uurwaarde naar 7.44 uur. In onze vorige nieuwsbrief lees je hier meer over. Vorige week hebben vakbonden hierover ledenvergaderingen gehouden om dit verder toe te lichten. Toen hebben wij gezegd dat wij jullie deze week zouden informeren over hoe en wanneer onze leden konden stemmen.

Stemming uitgesteld tot eind september/begin oktober
Tijdens de ledenvergadering is er door sommige leden geopperd om de stemming over het terugbrengen van de nominale uurwaarde uit te stellen.  Zij gaven aan eerst meer informatie van HTM te willen hebben wat dit betekent voor bijv. de roosters, voordat er gestemd gaat worden. Hierover zijn wij met HTM in gesprek gegaan. Uiteindelijk is er besloten de stemming uit te stellen tot eind september/begin oktober. Dan volgt een nieuwsbrief met de mogelijkheid om digitaal je stem uit te brengen.

In de tussentijd krijg je eind juli een persoonlijk informatiepakket thuis met meer informatie. Ook organiseert HTM informatiesessies en volgt er voor parttimers nog een gesprek met de leidinggevende.

Inloopsessie
CNV gaat ook, speciaal voor haar leden, inloopsessies houden. Deze sessies gaan we begin september organiseren om met je mee te kijken, informatie te verschaffen en vragen te beantwoorden. Via de nieuwsbrieven gaan we aankondigen waar & wanneer deze sessies plaats vinden.

Vragen en/opmerkingen?
Heb je vragen en opmerkingen over Toekomstig Roosteren of andere onderwerpen? Stel ze vooral aan ons! Wegens vakantie ben ik zelf tot 22 augustus afwezig. Onze bedrijfscontactpersoon van CNV, Remco Portier is wel aanwezig. Je kan hem bereiken via cnvcp@htm.nl


Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl