Stem over resultaat nieuwe cao Aquabus (Blue Amigo)

Op 15 juni hebben de vakbonden en de directie van Blue Amigo overeenstemming bereikt over de nieuwe cao. Kom op 28 juni om 14.00 uur naar de CNV ledenraadpleging, locatie Lindtsedijk 14 in Zwijndrecht en stem over het resultaat.

Naar aanleiding van het afgewezen eindbod en de actiebereidheid die uit de CNV 3/4 vergadering bleek, wilde de directie van Blue Amigo nogmaals in gesprek met de vakbonden om alsnog tot een akkoord te komen voor de nieuwe cao. Dit gesprek heeft op 15 juni plaatsgevonden en heeft geleid tot het resultaat dat in de bijlage is opgenomen.

Belangrijkste afspraken in het kort
  • Looptijd: 1 jaar = 1-1-2022 tm 31-12-2022
  • Loon: 3,75% per 1-1-2022 (in eindbod was dit 2,54%)
  • Extra trede in loongebouw voor stewards en technische dienst per 1-1-2022 (ontbrak in eindbod)
  • Onregelmatigheidstoeslag wordt met 0,50 euro verhoogd voor de diensten op zaterdag, zondag en feestdagen per 1 juli (ontbrak in eindbod)
  • Koffiegeldvergoeding wordt verhoogd van 10 euro netto naar 12,50 euro netto per maand en wordt voortaan geïndexeerd met loonsverhoging (ontbrak in eindbod)
  • Garantie dat het huidige afgeschaalde rooster dat per 7 juni is ingegaan geldt tot 1 oktober, waardoor de werkdruk lager is dan met een normaal rooster. Het winterrooster vanaf 1 oktober wordt ook afgeschaald, indien de personeelsbezetting daar aanleiding toe geeft (was nog geen sprake van in eindbod)
  • Overige afspraken in het eindbod blijven gehandhaafd
Blue Amigo is met zodanige significante verbeteringen gekomen ten opzichte van het eindbod dat wij dit resultaat positief aan jullie willen voorleggen. Uiteraard zullen niet alle huidige problemen zijn opgelost met deze nieuwe cao-afspraken, maar Maurice Swets en Dimitri Romijn hebben toegezegd maatregelen te nemen om de huidige en toekomstige werkdruk behapbaar te houden, meer waardering uit te spreken naar het personeel, beter te communiceren richting het personeel en problemen adequaat op te pakken en op te lossen. Doordat wij dit resultaat aan jullie voorleggen, sturen wij jullie werkgever nu geen ultimatum en zullen wij nu ook geen collectieve acties voorbereiden en uitvoeren. 

CNV ledenraadpleging
Wij nodigen jullie uit voor de CNV ledenraadpleging op:
dinsdag 28 juni om 14.00 uur
locatie: Lindtsedijk 14, Zwijndrecht

Tijdens deze ledenraadpleging bespreken wij het resultaat en kunnen jullie hierover stemmen. Indien de meerderheid van de CNV leden akkoord is, is er een nieuwe cao. Kun je onverhoopt niet aanwezig zijn bij deze ledenraadpleging, laat dan per mail uiterlijk op 28 juni 2022 aan d.kraan@cnvvakmensen.nl weten wat jij van dit resultaat vindt en waarom.

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op de 28e.

Namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

Wouter van Middelkoop (kaderlid CNV Vakmensen)

en 

Diana Kraan
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads