Stem over onderhandelingsresultaat cao Blue Amigo (BAWPTN)

Op 12 januari 2023 hebben vakbonden CNV Vakmensen en FNV met Blue Amigo Waterborne Public Transport Netherlands (BAWPTN) een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao per 1-1-2023. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat positief voor. Stemmen kan digitaal uiterlijk tot 27 januari 23:59 uur. Wil je meer uitleg? Kom dan naar de ledenvergaderingen op 25 januari 10:00 uur of 15:00 uur.

Een kleine samenvatting van wat afgesproken is (in de bijlage is het volledige onderhandelingsresultaat en de oude en nieuwe loonschaal voor de schippers toegevoegd):

Looptijd
1 jaar, van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023.

Loon
Per 1-1-2023 een loonsverhoging van 7,5%. De vergoedingen in verband met ORT, dienstverandering, wachtdiensten, EHBO/BHV, hogere rang/functie, koffiegeld, consignatie TD en eindejaarsuitkering worden eveneens geïndexeerd met 7,5%.

Verhoging loonschaal schippers
De loonschaal voor de schippers is verhoogd. Zie de bijlage voor de oude en nieuwe loonschaal. Hierdoor is weer meer doorgroeiperspectief gekomen voor degenen die in trede 14 of 14+ zitten. Zit je nu in trede 14, dan ga je over naar trede 7 + drie extra treden, waardoor je uitkomt op de nieuwe trede 10. Trede 14+ wordt nieuwe trede 11.

Maaltijdvergoeding
Geldt voor alle diensten langer dan 10 uur, dus ook doordeweeks en op feestdagen.

Reiskostenvergoeding
Per 1-1-2023 wordt per gereisde kilometer voor woon-werkverkeer 0,21 euro vergoed met een maximum van 40 kilometer enkele reis (max 80 kilometer per dag). Dit is op declaratiebasis en is geen vast maandbedrag meer. Reiskosten worden ook vergoed bij werkzaamheden voor bijvoorbeeld de OR, vakbond of bezoek naar de bedrijfsarts. Bij ziekte of verlof is geen reiskostenvergoeding van toepassing.

Inwerkvergoeding
Vakbonden en BAWPTN hebben afgesproken dat er een inwerkvergoeding komt in de cao. Als een schipper een andere schipper inwerkt, ontvangt diegene 2 uur tijd voor tijd. Als een steward een andere steward inwerkt, ontvangt diegene 1 uur tijd voor tijd. De ontvangen tijd voor tijd kan uitbetaald worden. Inwerken is op vrijwillige basis.

Extra verlofdag bij verhuizing
In geval van verhuizing van de werknemer wordt 1 verlofdag toegekend met behoud van loon.

Herverdeling verlofdagen
Vakbonden en BAWPTN zijn een nieuwe verdeling van de verlofdagen overeengekomen, zodat er een evenwichtigere verdeling is. Zie het volledige onderhandelingsresultaat voor de nieuwe verdeling.

Protocollaire afspraken
Vakbonden en BAWPTN hebben afgesproken verder in overleg te gaan over of onderzoek te doen naar de volgende zaken:

  • Werkdrukverlagende maatregelen: onderzoek naar welke maatregelen genomen kunnen worden om de werkdruk te verlagen, zodra de bezetting dit toelaat. Generatiepact is onderdeel van dit onderzoek.
  • Functiehuis updaten: welke functies vallen onder de cao en welke loonschaal hoort bij de functie?
  • Personeelssysteem: onderzoek naar hoe het personeelssysteem verbeterd en inzichtelijker kan worden. Ook wordt uitleg gegeven over maandoverzichten.
  • ORT: onderzoek naar andere manier van uitbetalen van de ORT. Uitkomsten worden in het volgende cao traject meegenomen.
Tekstuele aanpassingen
Afgesproken is dat een aantal tekstuele aanpassingen in de cao worden doorgevoerd, zodat de cao duidelijker en completer wordt. Zie het volledige onderhandelingsresultaat welke punten dit zijn.

Uitnodiging gezamenlijke ledenvergaderingen
CNV Vakmensen en FNV zijn tevreden met dit onderhandelingsresultaat en adviseren jullie daarom positief te stemmen. Tijdens de ledenvergaderingen lichten wij het resultaat toe en is er uiteraard ruimte voor jullie vragen.
De ledenvergaderingen worden gehouden op 25 januari 2023 om
  • 1e sessie: aanvang 10:00 uur
  • 2e sessie: aanvang 15:00 uur
  • Locatie: Café Biljart Partycentrum ’t Spatje, Willem Ruysplein 6 – 10, 3333 BX  Zwijndrecht

Zowel CNV als FNV leden zijn welkom. Heb jij een collega die wel wil komen en stemmen, maar nog geen lid is, maak diegene dan zo snel mogelijk lid via Member Get Member - Bestaande leden november 2022 - cnv-ledenwerven.nl

Stemmen
De leden van CNV en FNV hebben het laatste woord. In de cao staan immers jullie arbeidsvoorwaarden. Tijdens de ledenvergaderingen kun je ter plekke stemmen, maar digitaal kan ook. Doe dit via de stemknop die bij deze nieuwsbrief is meegestuurd en wel voor vrijdag 27 januari 2023 23:59 uur.

Indien jullie vragen of opmerkingen hebben, kunnen jullie de kaderleden of vakbondsbestuurders benaderen.
Dit cao proces wordt bijgehouden op onze cao pagina: Cao Aquabus | CNV Vakmensen

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Edward Veninga, kaderlid FNV,
Wim Jaarsma, kaderlid FNV,
Edwin Kuiper, vakbondsbestuurder FNV Vervoer,

Wouter van Middelkoop, kaderlid CNV Vakmensen
en
Diana Kraan
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads