Stem nu over Toekomstig Roosteren HTM

Voor de zomer zijn jullie geïnformeerd over de aanpassing van de nominale uurwaarde, oftewel het proces dat ‘Toekomstig Roosteren’ heet. Op 7 juli zijn daarover ledenvergaderingen geweest. Vanaf heden is het ook mogelijk om hierover te stemmen tot en met 6 oktober. In deze nieuwsbrief lees je meer.

Uitstel stemming

Naar aanleiding van de ledenvergaderingen van 7 juli is besloten de stemming over "Toekomstig Roosteren" uit te stellen, totdat alle medewerkers door HTM zijn geïnformeerd over hun persoonlijke gevolgen van deze aanpassing. Inmiddels zijn bijna alle gesprekken gevoerd en is het moment van stemmen aangebroken. Onderaan in deze nieuwsbrief vind je een stemlink.
Ook is inmiddels bekend dat de medezeggenschap ingestemd heeft met de roosters op voorwaarde dat de vakbonden instemmen met de arbeidsvoorwaardelijke afspraken over Toekomstig Roosteren.

Toekomstig Roosteren

Over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van het Toekomstig Roosteren voor het rijdend personeel hebben vakbonden met HTM afspraken gemaakt. HTM stelt een compensatieregeling voor om deze gevolgen te beperken. Kort gezegd houdt deze regeling het volgende in:

Voor fulltimers

 • De 4 halve ADV-dagen, die nu gereserveerd staan voor het plus/min-systeem, worden gebruikt om de gemiddelde dagelijkse arbeidstijd te verkorten van 7.48 uur naar 7.44 uur. Hiermee komt het plus/min- systeem gedeeltelijk te vervallen. Min-uren zullen niet meer verrekend worden, plus-uren wel.
 • Men krijgt ter compensatie 1 vakantiedag.
Voor parttimers met een arbeidsovereenkomst in een standaardrooster van 8.00 uur
 • Voor parttimers die nu een standaardrooster hebben met diensten van 8.00 uur, betekent de wijziging van de nominale uurwaarde, dat zij als zij hun arbeidsovereenkomst in stand houden, zij extra dagen per jaar naar HTM moeten komen om de uren uit hun arbeidsovereenkomst te kunnen maken.
 • Parttimers mogen er ook voor kiezen om hun contract naar beneden aan te passen om ervoor te zorgen dat je 4 dagen blijft werken. Dat betekent dat je recht hebt op minder salaris. Voor deze teruggang ligt er een voorstel voor een afbouwregeling voor het salaris:
  • Als je 55 jaar of ouder bent dan hou je recht op je salaris, waar je voor de aanpassing van de nominale uurwaarde ook recht op had.
  • Als je jonger bent dan 55 jaar dan geldt de volgende afbouwregeling:
   • In 2023 en 2024 houd je het salaris waar je voor contractaanpassing recht op hebt.
   • Na 2024 wordt de toeslag bij elke procentuele salarisverhoging afgebouwd met de helft van de verhoging.
  • Als je er minder dan 1% salaris op achteruit gaat, dan wordt de afbouwregeling afgekocht met een eenmalige uitkering.
Voor parttimers met een arbeidsovereenkomst in een standaardrooster van 7.30 uur
 • Ook parttimers die in een standaardrooster van gemiddeld 7.30 uur per dag zitten, gaan naar een nominale uurwaarde van 7.44 uur. Zij gaan dus gemiddeld meer uren per dag werken en gaan er qua salaris op vooruit, of zij gaan minder dagen per jaar werken afhankelijk van de gekozen optie.

Stemmen

Nu is het woord aan de vakbondsleden om zich uit te spreken over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen, namelijk of jij het eens bent met:
 • De compensatieregeling voor deeltijders
 • Het omzetten van 4 halve ADV dagen in minuten en toekennen van een extra verlofdag (fulltimers)

Ben jij rijdend personeel? Laat dan je stem horen

Behoor jij tot de rijdiensten? Laat dan vooral je stem horen over de voorstellen van Toekomstig Roosteren.

Klik HIER om te stemmen
Stemmen kan tot en met donderdag 6 oktober 12.00 uur.

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door.
Breng daarom je stem uit op de cao-pagina van HTM. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan in de zoekbalk HTM in. Hier vind je deze nieuwsbrief en kan je je stem uitbrengen. Iedereen, lid of geen lid, kan daar meepraten, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt geen account nodig. Dus ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten.

Vragen?

Heb je vragen en/of opmerkingen over de stemming, over het onderwerp of anders? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E.: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl
M.: 06 2239 2964