Stand van zaken Cao Openbaar Vervoer (9)

Afgelopen woensdag 6 juli hebben we met de cao commissie stilgestaan bij de cao 2023. Daar komen we in deze nieuwsbrief op terug.

Bijeenkomst 18 juli met werkgevers 

De werkgevers (VWOV) hebben vakbonden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op 18 juli as. De cao commissie heeft aangegeven het belangrijk te vinden om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Zoals we eerder al hebben gezegd, het gaat in dit overleg om het maken van procesafspraken. Van onderhandelingen zal nog geen sprake zijn.  

Voorstellen Cao 

De cao commissie heeft verder aangegeven het belangrijk te vinden dat er vanuit de achterban, lid of geen lid, veel ideeën naar boven komen voor de nieuwe cao. En dat wij deze ideeën mee dienen te nemen in het formuleren van onze voorstellen. Dat gaan we dan ook doen. De komende twee weken gaat er een cao-enquête uit waarin iedereen zijn mening kan geven. Deze enquête zal de hele zomervakantie openstaan. 

Daarnaast gaan we in september het land in om met onze leden en andere belangstellenden in gesprek te gaan over de cao. De planning moet nog gemaakt worden en uiteraard zullen wij jullie informeren wanneer we naar jullie toe komen.  

Verwarring  

“Waarom trekken jullie vakbonden niet met elkaar op”? Een vraag die onze kaderleden nog wel eens krijgen van met name niet leden. Wij willen niets anders. Veel punten die onze collega-vakbond belangrijk vindt, vinden wij ook belangrijk. Je kan dat ook niet met terugwerkende regelen, dus waarom niet aansluiten voor een nieuwe cao. De huidige cao loopt over minder dan een half jaar af. Wij willen ons graag samen met onze collega`s focussen op de toekomst.  

Nieuwsbrief 

Moeten we nu wel of niet ingaan op communicatie van een andere bond? Nee eigenlijk niet. Maar wanneer we in een nieuwsbrief lezen. “Einde inspraak werknemers, dit werkt belemmerend vinden werkgevers” en als daar onder staat, dat dit allemaal “letterlijk in het eindbod staat”, dan slaat dat ook terug op ons. “Einde inspraak is gewoon niet waar en complete onzin. Fakenieuws! Je kunt het nalezen in het eindbod. Wij zouden hier nimmer mee ingestemd hebben.  

Tenslotte 

Het wordt mooi weer, de vakantie staat voor de deur. Reden om het met de wekelijkse nieuwsbrieven ook even rustiger aan te doen. Als er wat te melden valt dan laten we zeker van ons horen. 

 Fijne vakantie allemaal! 

Hanane Chikhi 
E: h.chikhi@cnvvakmensen.nl
M: +31 6 2074 8851

Evert Jan van de Mheen 
E: ej.vandermheen@cnvvakmensen.nl
M: +31 6 5373 6490