Stand van zaken cao Openbaar Vervoer (8)

Deze week is het tijd voor een vooruitblik naar de onderhandelingen voor de cao 2023. De VWOV heeft daarover een mededeling gestuurd. Ook staan we nog even stil bij deze cao.

Cao 2022 

Onderdeel van deze cao, is een loonsverhoging per 1 juli 2022 ven 2,8%. Dat stond in het eindbod en daar heeft CNV Vakmensen na instemming van de leden ja tegen gezegd. Zoals de VWOV aangegeven heeft wordt deze verhoging volgens cao uitgevoerd.  

Cao 2023 

In de brief die de werkgevers deze week hebben gepubliceerd wordt gesproken over de cao- onderhandelingen 2023. Het lijkt ons goed daar van onze kant ook duidelijkheid over te geven. 

Wij willen onze blik graag richten op de toekomst en die toekomst begint wat ons betreft met de cao 2023. Werkgevers schrijven dat CNV Vakmensen wel aan tafel wil komen en dat de collega-vakbond voorwaarden gesteld heeft, waar werkgevers niet op willen ingaan. Dat wij wel aan tafel willen komen wil nu zeker niet zeggen dat wij zonder collega vakbond met werkgevers willen onderhandelen. 

Een eerste overleg staat wat ons betreft in het teken van het maken van procesafspraken. Wanneer leveren we onze voorstellen aan? Wanneer gaan we onderhandelen? Wat hebben partijen nodig om tot goede voorstellen te komen? Wat ons betreft en met nadruk, hopen wij dat de collega-vakbond aan gaat sluiten. Laten we ons richten op een cao in 2023 die bijdraagt aan goed werk tegen een goed loon in de sector OV.  

Raadplegen leden over nieuwe cao 

Volgende week hebben we onze cao-commissie. Daarmee overleggen we hoe we jullie ideeën, voor een nieuwe cao, gaan ophalen. Dat blijft wat ons betreft niet alleen bij een enquête. Volgende week hopen we daarover meer duidelijkheid te geven. 

Hanane Chikhi 
Cao onderhandelaar CNV Vakmensen
T 06 20748851
E h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Evert Jan van de Mheen 
Cao onderhandelaar CNV Vakmensen
T 06 53736490
E ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl