Ruim 25.000 handtekeningen voor verplichte stagevergoeding

Jongerentak CNV en ISO overhandigen dinsdag petitie aan Tweede Kamer

De jongerentak van CNV -bestaande uit Probeer de Bond en CNV Jongeren- en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) willen dat de Tweede Kamer een minimum stagevergoeding voortaan verplicht stelt. De jongerenorganisaties vinden een ondergrens van € 500 bij een fulltime stage passend. Dinsdag 11 juni overhandigen ze daartoe een petitie met meer dan 25.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer.

Tevens pleiten de jongerenorganisaties in de petitie voor het gelijktrekken van stagevergoedingen in het mbo, hbo en wo én willen ze dat de rechten en plichten van stagiairs worden opgenomen in stageovereenkomsten.

Stagevergoeding is geen extraatje

CNV Jongeren-voorzitter Casper Cornelisse: ‘Een stagevergoeding is geen extraatje, zoals weleens gedacht wordt. Studenten hebben dat geld keihard nodig omdat ze naast hun fulltime stage nauwelijks tijd overhouden voor een bijbaan. Bovendien zijn de kosten voor levensonderhoud exponentieel gestegen. De huur van een studentenkamer is tegenwoordig soms net zo hoog als de maandelijkse hypotheek.’
‘Veel studenten zien hun inkomsten wegvallen zodra ze stage moeten lopen’, vult Mylou Miché, kandidaat-voorzitter van het ISO aan. ‘Maar ook zij moeten hun vaste lasten blijven betalen. Studenten moeten zich een slag in de rondte werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom is een verplichte passende vergoeding op zijn plaats.'

Treurig gesteld

Uit onderzoek van ResearchNed en CBS blijkt dat het met de stagevergoedingen in Nederland treurig gesteld is. In het hbo ontvangt 25% van de studenten geen stagevergoeding, voor universiteiten geldt dat voor 35%. Mbo’ers spannen de kroon; 59% procent van hen krijgt geen vergoeding. In de sectoren waar de meeste stages worden gelopen, het onderwijs en de zorg, ontvangen studenten zelfs het minst vaak een vergoeding. En hoewel er in steeds meer cao’s afspraken worden gemaakt over stages, gaat die ontwikkeling nog maar langzaam.

Overgeleverd aan welwillendheid

Volgens Belle Tonk van Probeer de Bond zijn stagiairs overgeleverd aan de welwillendheid van hun werkgever. ‘En dat is een ongewenste situatie. Stagevergoeding is daarmee een privilege die ongelijkheid in de hand werkt. Studenten die het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven om stage te lopen moeten veel geld bijlenen, anders kunnen ze niet eens afstuderen.’

Chocolademuntjes in Den Haag

Om de eisen uit hun petitie kracht bij te zetten, trekken studenten die bij de jongerenorganisaties zijn aangesloten dinsdag met een bakfiets door Den Haag. Onderweg delen ze chocolademuntjes uit aan voorbijgangers (als symbool voor een stagevergoeding) om de laatste handtekeningen te verzamelen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in het hbo en wo via haar lidorganisaties, de medezeggenschapsraden. Het ISO is de vaste gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. Bij het ISO zijn 42 (aspirant-)lidorganisaties en 13 convenantpartners aangesloten, die samen ruim 800.000 studenten vertegenwoordigen.

CNV Jongeren en Probeer de Bond komen op voor de belangen van jongeren op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en stage en maken deel uit van vakbond CNV.