Q&A voor generatiepact OV eindelijk definitief

Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het gebruik maken van het generatiepact. De meest gestelde vragen over deze regeling hebben we opgenomen in een Q&A. Deze is als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. We zullen de belangrijkste afspraken hieronder kort toelichten:

De voorwaarden

 •  Als je al deelneemt aan de 61+regeling heb je al je ATV-rechten en 1 verlofdag ingeleverd. Door deelname aan de 63+-regeling lever je nog 1 extra verlofdag Als je nog niet deelneemt aan de 61+-regeling en deel gaat nemen aan de 63+-regeling, lever je je ATV-rechten en 2 verlofdagen in;
 •  Je kunt alleen gebruik maken van de 61+regeling als je een contract hebt van minimaal 28 uur;
 •  Je moet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst vallende onder de cao OV;
 •  Je moet direct voorafgaand aan de ingangsdatum van de 63+-regeling gedurende tenminste 10 jaar onafgebroken fulltime dan wel parttime met een arbeidsduur van minimaal 28 uren per werkweek werkzaam zijn geweest onder de cao Openbaar Vervoer. De jaren die je eventueel onder cao Multimodaal hebt gewerkt tellen ook mee in de 10 jareneis;
 •  Voor het bepalen van de dienstjaren worden ook de jaren meegeteld waarin je, direct voorafgaand aan het dienstverband met je werkgever, als uitzendkracht werkzaamheden hebt verricht bij één van de ondernemingen waarop de cao openbaar vervoer en/of de cao multimodaal vervoer van toepassing was. Dit zul je wel moeten kunnen aantonen. Onderbrekingen van de uitzendperiode van zes maanden of korter worden meegenomen.
 •  Als je gebruik maakt van de generatiepactregeling is het niet toegestaan om extra uren te werken. De werkgever mag je dus niet vragen om op je roostervrije dagen extra te komen werken.
 •  Als je gebruik maakt van de generatiepact regeling kun je niet aansluitend gebruik maken van de RVU regeling. Je zult dus voor je 63ste moeten kiezen of je gebruik maakt van de generatiepact regeling of doorwerkt ( al dan niet in de 61+ regeling) en op je 65ste gebruik maakt van de RVU regeling.

We hebben geprobeerd om iedere mogelijke vraag die jullie kunnen hebben over deze regeling te beantwoorden in de Q&A. Dus mocht je een vraag hebben, kijk dan of deze in de Q&A wordt beantwoord. Mocht je toch nog een vraag missen, mail deze dan naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl


Taskforce Werkdruk
Op 7 en 12  juli hebben vakbonden en werkgevers verder gesproken over de werkdruk. Tijdens het overleg van 7 juli hebben werkgevers uitleg gegeven over hoe de rijtijdanalyses plaatsvinden en hoe de daadwerkelijke rijtijd uiteindelijk tot stand komt. Verder is er ook inzage gegeven over de formatieberekeningen. Partijen hebben afgesproken om in het overleg dat gaat plaatsvinden tussen vakbonden, werkgevers en opdrachtgevers ook te spreken over de rijtijden en of deze op een andere manier berekend kunnen worden. De opdrachtgever heeft wat ons betreft ook een rol en verantwoordelijkheid hier in.

In het overleg van 12 juli is uitvoerig gesproken over de volgende onderwerpen:

 • 5 minuten extra pauze in de late dienst om de avondmaaltijd te kunnen nuttigen
 • 40 minuten (2*20) pauze
 • Scenario`s om de maximale dienstlengte te verkorten
 • Dienstlengte gemiddeld 8 uur
 • Dienstlengte minimaal 6 uur
 • Uiterste eindtijd van een dienst voor een roostervrije dag
 • Pauzes niet in het eerste en laatste uur van een dienst

De werkgevers hebben inzichtelijk willen maken wat bovenstaande maatregelen eventueel kosten. Hierop hebben vakbonden meer vragen gesteld en andere mogelijke scenario`s besproken. Deze moeten ook weer worden doorberekend en werkgevers zullen aanstaande dinsdag 18 juli, tijdens het volgend overleg, de uitkomsten presenteren.

De werkgevers zullen het volgende overleg ook inhoudelijke reageren op de overige voorstellen van de vakbonden. Waaronder ons voorstel om in bijlage 35 de minimale tijd van de onderbreking op te nemen. Ook het onderwerp roostergebonden werknemers moet nog besproken worden.

Vragen?
Heb je vragen en/of opmerkingen mail deze dan naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Hanane Chikhi
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error