Oplossing Toekomstig Roosteren met HTM gevonden

Gisteren is er een oplossing gevonden voor de situatie rondom het Toekomstig Roosteren. Er komt volledige compensatie voor huidige deeltijders voor de teruggang van de nominale uurwaarde van 7.48 uur naar 7.44 uur. Ook krijgt iedereen er 1,5 vitaliteitsdag bij. In deze nieuwsbrief lees je meer.

Afwijzen Toekomstig Roosteren
Na het afwijzen van het Toekomstig Roosteren begin oktober en het uitblijven van een passende oplossing met HTM, waren vakbonden collectieve acties en juridische stappen aan het voorbereiden. In een ultieme poging om een gang naar de rechter en stakingen te voorkomen is er toch nog een keer overlegd met HTM. Gisteren hebben vakbonden, in bijzijn van de medezeggenschap, nog een laatste maal met HTM overlegd. En er is een oplossing gevonden om de nominale uurwaarde, op een goede manier, aan te passen voor al het rijdend personeel naar 7.44 uur.

Compensatie
Dit betekent dus dat voor al het rijdend personeel (fulltimers en parttimers) de nominale uurwaarde wordt aangepast naar 7.44 uur. Er komt een nieuwe compensatieregeling, die er als volgt uit zou moeten zien:

  • Alle deeltijders, die in dienst zijn voor 1 juni 2022, worden volledig gecompenseerd voor de teruggang in salaris die de aanpassing naar 7.44 uur met zich mee zou brengen;
  • De aanpassing voor fulltimers, betekent nog steeds dat het plus/min- systeem gedeeltelijk komt te vervallen. Min-uren zullen niet meer verrekend worden, plus-uren wel.
  • Al het rijdende personeel krijgt er 1,5 vitaliteitsdag bij (parttimers naar rato);

Met deze oplossing is met het overgrote deel van de eisen van de vakbonden akkoord gegaan.

Stemmen
Natuurlijk krijgen alle leden van de vakbond weer de mogelijkheid om te laten horen wat zij hiervan vinden. Begin volgende week krijgen jullie allemaal een nieuwsbrief met de mogelijkheid om te stemmen over het resultaat.

Vragen en/of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen hierover. Neem dan contact met ons op.

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl