Openbaar Vervoer: Vervolg Taskforce Werkdruk

Op 27 juli jl. heeft de Taskforce voor de vijfde keer overleg gevoerd om te komen tot werkdruk verlagende maatregelen in de sector. Wij praten jullie graag bij.

De cao-afspraak
In het onderhandelingsresultaat dat cao-partijen in het openbaar vervoer op 6 april 2023 afsloten, hebben zij afgesproken dat er een Taskforce/werkgroep komt om aanvullende afspraken te maken op het gebied van werkdruk. In het onderhandelingsresultaat is een budget van 2% van de loonsom gereserveerd om de werkdruk verlagende maatregelen te bekostigen. Cao-partijen zijn deze zomer aan de slag gegaan om invulling te geven aan het vrijgemaakte budget. Cao-partijen hebben zichzelf namelijk de deadline gesteld om uiterlijk  1 september 2023 te komen tot afspraken.

Stand van zaken
Zoals gezegd is het budget voor de werkdruk verlagende maatregelen 2% van de loonsom. Afgesproken is dat werknemers in iedere dienst langer dan 5,5 uur 5 minuten extra pauze, dus in totaal een pauze van 35 minuten netto per dag, erbij zullen krijgen. Deze afspraak gaat december 2023 in. De rest van het budget, namelijk iets meer dan 1% moest nog een bestemming krijgen.

Partijen hebben in de Taskforce gesproken over nogmaals 5 minuten extra pauze bij diensten langer dan 5.5 uur. Dus dat de pauzes worden verhoogd naar minimaal 40 minuten netto per dag.
Daarnaast vindt CNV het belangrijk dat de pauze in de late dienst ook op een fatsoenlijk tijdstip wordt gepland. Daarom hebben wij voorgesteld dat in een late dienst die voor 15:00 uur begint, in ieder geval een pauze van minimaal 20 minuten moet zitten welke gepland wordt tussen 16:30 en 20:30. Op deze manier kunnen de werknemers op een fatsoenlijk tijdstip en met meer tijd hun avondmaal nuttigen.

Verder vindt CNV het ook belangrijk dat de lokale medezeggenschap meer tools krijgt om de roosters en diensten meer socialer te maken indien dit zonder ( al te veel) kosten mogelijk is. Ook hier hebben cao-partijen over gesproken en de werkgevers geven aan hier het belang wel van in te zien.

Het is helaas niet gelukt om ook over de andere voorstellen van CNV verder te spreken. Werkgevers geven aan dat kosten van de overige voorstellen het budget van 2% ver te buiten gaan.

Hoe nu verder?
Cao-partijen zijn nu bovenstaande onderwerpen met hun eigen achterbannen aan het bespreken. Op 10 augustus as. is het volgende en voorlopig laatste overleg gepland. We hopen dan de Taskforce te kunnen afronden. Zodra de afspraken definitief zijn zullen wij jullie uiteraard verder informeren. 

Vragen?
Heb je vragen en of opmerkingen, mail deze dan naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Hanane Chikhi
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen