Nieuwsbrief Mumo

Zoals jullie weten, zijn de afgelopen weken ‘verkenners’ bezig geweest om te bemiddelen in het cao ov-conflict tussen werkgevers en vakbonden. Volgende week worden de onderhandelingen voortgezet om tot een cao OV te komen.

Wellicht zul je denken, oké, maar wat heeft dat met de cao Multimodaal te maken?! Het antwoord is dat werkgevers aangesloten bij de cao Multimodaal hebben aangegeven niet eerder met vakbonden te willen praten voordat er concrete afspraken zijn gemaakt aan de ov-tafel. Misschien denk je, vreemd? Dat kan kloppen, werkgevers hebben eerder in oktober 2022 aangegeven snel met vakbonden tot een cao Multimodaal te willen komen, echter halverwege de onderhandelingen kwamen ze daarop terug. 

Werkgevers hebben ook aangegeven dat zij haar medewerkers zullen informeren over de gekozen route, ze willen eerst ov-afspraken maken met de vakbonden, alvorens de vakbonden aan de Multimodaal tafel uit te nodigen om tot cao-afspraken te komen.

Vandaag, vrijdag 31 Maart, hebben de gezamenlijke vakbonden telefonisch overleg gehad met de werkgevers Multimodaal. Wij hebben afgesproken om woensdag 5 April verkennende gesprekken met elkaar te voeren om tot een goede start van de cao-onderhandelingen komen. Over de voortgang van deze gesprekken houden we jullie op de hoogte.

Even ter herinnering:

In December ‘22 hebben leden vanuit Multimodaal gestaakt voor een goede cao. In Januari vielen de acties vanuit Multimodaal samen met de acties vanuit OV. De acties vanuit Multimodaal hebben geresulteerd dat het kabinet heeft ingegrepen en dat er verkenners zijn ingezet om uit het cao-conflict te komen. De acties vanuit Multimodaal hebben veel impact gehad in de voorbije periode. Zowel de acties op het spoor als ook de gezamenlijke bus acties vanuit Mumo en OV  in de verschillende concessies, hebben het kabinet doen besluiten om in te grijpen en verkenners aan te stellen.

In chronologische volgorde:

  • Oktober 2022 is het overleg tussen vakbonden en werkgevers vastgelopen. Werkgevers wilden onvoldoende tegemoetkomen aan onze eisen en wilden niet verder onderhandelen.
  • Eind Oktober, begin November 2022 hebben wij door het hele land ledenbijeenkomsten georganiseerd, de actiebereidheid om tot een goede cao Multimodaal was groot.
  • Vanaf 15 December hebben de leden van de vakbonden besloten te gaan staken voor een betere cao Multimodaal. Zowel bij trein als bus waren de stakingen succesvol.
  • In Januari hebben wij weer overleg gehad met werkgevers. We kregen toen de indruk dat er afspraken met werkgevers te maken waren, helaas bleek dit niet te kunnen.
  • Tijdens het kabinetsberaad op vrijdag 10 maart, is er aangeboden om verkenners aan te stellen om de impasse te doorbreken, mede omdat werkgevers geen centimeter wilden toegeven
  • De komst van de verkenners was het succes van onze stakingen. Werkgevers stonden niet te trappelen om de ‘interventie’ vanuit de overheid.
  • Het bod vanuit het kabinet was om de verkenners in te zetten, om een goede basis te leggen voor verdere cao-onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden.
  • De basis voor de ov-onderhandelingen zijn gelegd, nu gaan we zo spoedig mogelijk ook afspraken maken voor de cao Multimodaal.

Hoe nu verder?

We gaan dus woensdag 5 April om tafel om een goede basis te leggen voor de cao-onderhandelingen. De onderhandelingsteams van de vakbonden zullen daarom ‘de koppen bij elkaar steken’.

Uiteraard zijn wij ons er bewust van dat ontwikkelingen aan de ov-tafel hun invloed zullen hebben aan de Multimodaal tafel. Maar dat laat onverlet dat de gezamenlijke Mumo vakbonden voor goede cao Multimodaal afspraken gaan, die specifiek voor onze cao gelden!

Wij houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine
Onderhandelaar CNV Vakmensen

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error