Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat cao OV

De uitslag van de stemming over het onderhandelingsresultaat dat wij op 6 april zijn overeengekomen met de werkgevers is bekend.

Grote meerderheid voor
Rond de 55% van onze leden heeft gestemd over het onderhandelingsresultaat. De uitslag hiervan was overduidelijk. Bijna 87% heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat en 13% was tegen. Een overgrote meerderheid is tevreden met het resultaat. Wij zullen de werkgevers hierover informeren zodat het onderhandelingsresultaat omgezet kan worden in een cao.

Kritische opmerkingen
Ondanks de ruime instemming zijn er een aantal kritische opmerkingen gemaakt die wij wel willen vermelden.
  • Ondanks dat er duidelijk vastgelegd is dat er geld beschikbaar is voor extra werkdrukmaatregelen, is er zeker zorg of we wel tot concrete afspraken kunnen komen. Het vertrouwen in de werkgevers blijft onverminderd klein.
  • De lange looptijd wordt gezien als een risico vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van de inflatie.
  • De leden verwachten duidelijke afspraken over de voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van de generatieregeling.

Stakingen hebben resultaat gehad
Het is allemaal niet vanzelf gegaan en we hebben er met z’n allen hard en lang voor moeten vechten. Maar we kunnen wel stellen dat het resultaat heeft gehad. Zonder jullie vasthoudendheid was dit resultaat niet tot stand gekomen en daar willen we jullie ontzettend voor bedanken. Jullie inzet, iedere stakingsdag weer, was bewonderenswaardig en indrukwekkend. Dat heeft ons ontzettend geholpen.

Met jullie instemming is hiermee een eind gekomen aan de onderhandelingen voor de cao2023. Uiteraard houden we jullie op de hoogte over de invulling van de werkdrukafspraken. Voor nu is het goed dat de onderhandelingen afgerond zijn en dat weer invulling  gegeven kan worden aan goed openbaar vervoer voor de reizigers.

Hanane Chikhi
h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Evert Jan van de Mheen
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error