Inzetbrief CNV voor de cao van HTM

Vandaag om 12:00 uur hebben de bonden en HTM hun inzetbrieven aan elkaar verzonden. Maandag zullen de onderhandelingen daadwerkelijk beginnen. In deze nieuwsbrief lees je meer over de inzet van CNV.

Cao traject

In aanloop naar het cao traject is afgesproken dat de inzet van de bonden als ook die van HTM op hetzelfde moment aan elkaar verstuurd worden. Dit hebben we gedaan zodat alle partijen een eigen onafhankelijke inzet kunnen presenteren. Hierdoor beginnen de onderhandelingen dan ook echt pas maandag.

Werkdrukbelevingsonderzoek

Op donderdag 2 november werd ook het rapport van Basis & Beleid over de werkdrukbeleving gepresenteerd. De bevindingen uit dit rapport worden nu besproken en later met iedereen gecommuniceerd.

Het rapport ziet er goed uit en geeft voor ons veel aanknopingspunten om met dit zeer belangrijke onderwerp aan de slag te gaan. Wat ons betreft horen eventuele maatregelen die voortkomen uit dit onderzoek thuis in de huidige cao en zijn daarom niet gekoppeld aan onze inzetbrief.

Inzetbrief

De inzetbrief is tot stand gekomen door het CNV arbeidsvoorwaardenbeleid, de enquête en overleg met de kaderleden die verschillende belangrijke thema's vanuit verscheidene afdelingen hebben meegenomen. We hebben geprobeerd om alle geluiden samen te vatten in een overzichtelijke inzetbrief zonder teveel in detail te treden.

Loon is speerpunt

In onze inzet winden we er geen doekjes om, er moet flink wat geld bij om de inflatie van de afgelopen jaren goed te maken. Ook willen we een koopkrachtverbetering zien. Dit heeft zich vertaald in een loonvraag van 15%.

Naast loon vind je ook voorstellen terug over reiskosten, eigen regie, rouw en mantelzorg, gelijke arbeidsvoorwaarden en roosters. De volledige voorstellenbrief kun je terugvinden in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Onderhandelingen + Micky

Maandag starten de onderhandelingen. Omdat we verwachten dat deze onderhandelingen wel even gaan duren én omdat ik in januari vader word hebben we in overleg met HTM en FNV besloten dat het handig is als er een extra bestuurder namens CNV meeloopt. Micky van Loon zal daarom het hele cao traject aansluiten. Micky heeft veel ervaring in OV doordat zij lange tijd bij NS heeft gewerkt, we heten Micky van harte welkom!

Kijk ook eens op onze cao pagina, hier kun je het cao traject volgen, alle nieuwsbrieven teruglezen en een bericht achterlaten.

Mede namens de cao delegatie,

André van Driel, Michel Wiersma en Remco Portier

en

Jelmer Hoogland
Vakbondsbestuurder
j.hoogland@cnvvakmensen.nl

Micky van Loon
Vakbondsbestuurder
m.vanloon@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error