HTM houdt zich aan tekst cao en komt niet met structurele loonsverhoging

HTM heeft ons vandaag medegedeeld dat zij zich zullen houden aan de voorwaarden uit de cao tekst. Dit houdt in dat er geen extra structurele loonsverhoging komt ten behoeve van koopkrachtbehoud. Wel biedt HTM jullie een eenmalige uitkering aan. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over.

Koopkrachtbehoud

Wij hebben tijdens de onderhandelingen een afspraak gemaakt over koopkrachtbehoud. Dit; omdat wij voor de medewerkers van HTM ook echt minimaal koopkrachtbehoud geregeld wilden hebben. Met de beste bedoelingen is daarom de afspraak gemaakt dat wij de koopkracht zouden bepalen aan de hand van de cijfers van het CPB. Achteraf blijkt dat dit niet leidt tot koopkrachtbehoud terwijl dit wel de intentie van de afspraak was.

HTM erkent deze intentie maar verwijst naar de afspraak zoals wij die hierover hebben gemaakt en daar wil zij zich aan houden. HTM erkent ook dat de gemaakte afspraak niet de gewenste uitkomst heeft en is daarom van mening dat zij toch iets moet doen. Hierop heeft HTM besloten om dit te doen in de vorm van een eenmalige uitkering van 1350 euro (naar rato), die in twee delen wordt uitgekeerd. 

Wat vinden wij

Wij zijn van mening dat een eenmalige uitkering geen koopkrachtbehoud is terwijl dit wel de intentie van onze afspraak was. Dit hebben we meermaals duidelijk gemaakt aan HTM.

We waarderen het dat HTM jullie een eenmalige uitkering geeft omdat ze dit volgens de cao niet hoeft te doen. Echter vinden wij het jammer dat HTM toch niet over wilde gaan tot een structurele oplossing.

Wat nu?

Door de formulering in de cao tekst hebben wij niet de juridische positie om koopkrachtbehoud op te eisen. Daarom kunnen we dit bericht helaas niet mooier maken dan het is.

Voor het einde van dit jaar starten we met de onderhandelingen van de nieuwe cao. Daar gaan we uiteraard rekening houden met alle ontwikkelingen die zijn geweest en nog gaan komen.

Samen met jullie, de leden, zullen we de balans opmaken.

Mede namens de cao-delegatie,

André van Driel, Michel Wiersma en Remco Portier
kaderleden CNV Vakmensen

en

Jelmer Hoogland
vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
j.hoogland@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error