Een veilige werkplek voor Arriva-medewerkers; hoe zorgen we daar samen voor?

In verband met een aantal (gewelds)incidenten in de afgelopen periode, in deze nieuwsbrief een oproep om alle incidenten te melden in verband met de noodzaak van een veilige werkplek. Tevens een kort verslag van een kennismakingsgesprek met de gedeputeerde van de Provincie.

Beste CNV-leden in het OV in Limburg,

In de afgelopen weken hebben er een aantal (gewelds)incidenten plaatsgevonden waarbij Arriva-medewerkers betrokken waren. In een aantal gevallen betrof het CNV (kader)leden. Heel vervelend en onacceptabel dat jullie op deze manier je werkzaamheden moeten uitvoeren. Zonder hierbij naar de oorzaken te kijken, zien we wel om ons heen een verharding van de maatschappij en dat mensen/reizigers niet meer alleen het gesprek aangaan op een nette manier.
Jullie werkgever dient samen met jullie te zorgen voor een veilige werkplek. Dat veiligheidsgevoel is op dit moment, bij een groot aantal van jullie, niet aanwezig. We zullen in gesprek gaan met Arriva en duidelijk maken dat er echt actie moet komen om de veiligheid voor jullie, op weg naar, en op het werk, te waarborgen.

Oproep
We roepen iedereen op alle incidenten te melden. Het gaat om de A, B en C meldingen. Alleen als alles gemeld wordt, heeft Arriva een goed en nauwkeurig overzicht van alle incidenten. Het gebeurt te vaak dat er geluiden te horen zijn dat zaken niet gemeld worden omdat ze niet geregistreerd worden of dat er toch niets mee gedaan wordt.
Juist nu: alles melden om het probleem ook echt te kunnen aanpakken!

Kennismaking gedeputeerde Provincie
Vorige week spraken (collega)kaderleden en ik met de gedeputeerde die over het OV gaat, de Concessiemanager van de Provincie en een assistent.
Het was een kennismakingsgesprek waarbij wij vooraf 3 hoofdonderwerpen hadden aangegeven om te bespreken.
Maar de gedeputeerde wilde vooral graag horen wat er leeft onder de OV-medewerkers. Lang werd stil gestaan bij de geweldsincidenten, de afschaling van de dienstregeling, rituitval, ziekteverzuim, de prijzen voor een rit en het boetebeleid van de Provincie.
Een heel nuttig gesprek waarin we duidelijk de pijnpunten in het OV in Limburg hebben kunnen aangeven. We hebben afgesproken vaker met elkaar in overleg te gaan.

Heb je over bovenstaande onderwerpen vragen of iets te melden, neem dan contact op met ondergetekende.


Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
tel: 06-34497279
email: j.bruinsma@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error