Cao OV: Werkdruk overleg verloopt moeizaam

Op 18 juli heeft de Taskforce voor de vierde keer met elkaar overlegd om te komen tot maatregelen die de werkdruk in de sector verlagen. Helaas moeten wij constateren dat deze overleggen moeizaam verlopen. Wij praten jullie graag bij.

Gezondheid versus prijskaartje
Vakbonden hebben vandaag wederom allerlei berekeningen en cijfers gepresenteerd gekregen over wat de verschillende werkdruk verlagende maatregelen kosten. We merken dat de uitgangspunten van vakbonden en werkgevers verschillen. De vakbonden geven aan dat de werkdruk drastisch moet worden verlaagd, omdat dat beter is voor de gezondheid van de werknemers. Als dat betekent dat de efficiëntie daarmee minder wordt, dan zal dat door de werkgevers geaccepteerd moeten worden. Vakbonden vinden de gezondheid van de medewerkers belangrijker dan het prijskaartje. Maar we snappen natuurlijk ook dat er financiële beperkingen zijn. Werkgevers hebben echter een ander uitgangspunt. Zij stellen dat er 2% van de loonsom is afgesproken en dat alles wat we willen afspreken binnen dat percentage moet vallen. Dat maakt dit overleg uitermate ingewikkeld. Hieronder een aantal maatregelen waar over is gesproken.

Extra pauze bij lange diensten
Werkgevers hebben de vakbonden laten zien wat het kost om, naast de extra 5 minuten die al is afgesproken, nogmaals 5 minuten extra pauze toe te voegen aan de dienst. Om de kosten enigszins te beperken hebben wij voorgesteld om in ieder geval in de diensten van 8 uur of langer 40 minuten pauze te plannen.  

Pauze rond etenstijd
We hebben vandaag ook verder gesproken over de pauze in de late dienst. CNV Vakmensen heeft voorgesteld om de langste pauze in een late dienst te laten vallen rond etenstijd. Een veel gehoorde klacht is namelijk dat men te weinig tijd heeft om fatsoenlijk te eten tijdens een late dienst. Daarnaast wordt de pauze vaak ingepland binnen een uur voor het begin of einde van een dienst. Daarom hebben wij ook voorgesteld om de pauze niet in het eerste en niet in het laatste uur te laten vallen. Werkgevers geven aan dat zij het voorstel van CNV Vakmensen sympathiek vinden en hier verder over willen praten.

Maximale dienstlengte verlagen
Wat de vakbonden betreft is het ontzettend belangrijk dat de lange diensten worden uitgebannen. Het is van de zotte dat er geregeld diensten van bijna 9 uur worden gereden. Wij willen dan ook dat de maximale dienstlengte 8:30 wordt. Werkgevers geven aan dat dit alleen kan als vakbonden akkoord gaan met het voor 13:00 uur laten beginnen van de late dienst. Wij zijn zeker geen voorstander van dit voorstel van de werkgevers en zien dit ook als verslechtering.  We zitten in de Taskforce om de werkdruk te verminderen en dan gaan we geen verslechteringen afspreken.

Bijlage 35
De werkdruk discussie is niet nieuw. In 2018 hebben de werknemers in het Openbaar Vervoer ook al langdurig het werk neergelegd, omdat zij werkdruk ervaarden. Er is toen afgesproken dat er na 2,5 uur diensttijd een onderbreking in de dienst wordt geroosterd, zodat de werknemer bijvoorbeeld gebruik kan maken van het toilet. Een mooie afspraak zou je zeggen, echter is de praktijk toch echt anders. In de praktijk zien we namelijk dat deze helemaal niet in de diensten zit of dat er door werkgevers wordt gesteld dat 1 minuut ook een onderbreking is. De intentie van deze afspraak wordt volledig teniet gedaan. Daarom stelden wij voor om nu voor eens en voor altijd bijlage zo te beschrijven dat hierin de minimale tijd van de onderbreking is opgenomen.

Werkgevers hebben zowel in de verkenningsperiode tijdens de stakingen als tijdens de formele onderhandelingen van de cao meermaals toegezegd dat ze hier echt afspraken met ons over willen maken. Dat er nu eindelijk echt een minimale tijd zou worden afgesproken in bijlage 35. Maar wat schept onze verbazing, vandaag is keihard gesteld dat zij hier absoluut geen mandaat voor hebben en dat er geen afspraken te maken zijn over bijlage 35. Dat betekent dat zij niet 1 keer ( in 2018), niet 2 keer ( tijdens de verkenning), maar 3 keer ( tijdens de onderhandelingen) hierover niet eerlijk zijn geweest en hun afspraken niet nakomen.

De houding van de werkgevers ten opzichte van bijlage 35 doet ons enorm twijfelen of de afspraken die vakbonden gaan maken over de werkdruk verlaging, wel zullen worden nagekomen.

Hoe nu verder?
Het volgende overleg van de Taskforce staat gepland op 27 juli 2023. Voor die tijd staat er ook een overleg gepland met de cao-commissie. De cao-commissie zal zich ook moeten uitspreken over de houding van de werkgevers ten aanzien van bijlage 35 en wat dat betekent voor het verdere werkdrukoverleg.

Wij blijven jullie uiteraard op de hoogte houden.

Hanane Chikhi
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error