Cao OV: Taskforce werkdruk bereikt resultaat

Vandaag, 10 augustus, hebben cao-partijen wederom met elkaar gesproken over werkdruk verlagende maatregelen. Dit was tevens het laatste overleg, want cao-partijen hebben een resultaat bereikt. In deze nieuwsbrief praten wij jullie graag bij. De volledige tekst van de afspraken wordt als bijlage toegevoegd.

Extra rust in de diensten
In het onderhandelingsresultaat van 7 april 2023 hadden cao-partijen al afgesproken dat rijdend personeel, bij een dienst van 5,5 uur of langer, 5 minuten netto extra pauze er bij krijgen.

Vakbonden en werkgevers hebben vandaag afgesproken dat daar nog eens 5 minuten bij komen. Dat betekent dat het rijdend personeel per winterdienstregeling 2024 recht heeft op minimaal 40 minuten netto pauze per dag. Deze pauze zal er voor zorgen dat de werknemers eindelijk meer rust krijgen in hun diensten.

Verder vinden wij het belangrijk dat in de late diensten deze pauze ook op een goed moment wordt gepland. Daarom moet de pauze in de late diensten, die voor 15:00 beginnen, gepland worden tussen 16:30 en 20:30. Op deze manier kunnen de werknemers op een fatsoenlijk tijdstip en met meer tijd hun avondmaal nuttigen.

Indien er nu lokaal andere ( betere) afspraken gelden, dan worden deze gerespecteerd. Werkgevers kunnen met bovenstaande nieuwe afspraak de reeds gemaakte (lokale) afspraken niet eenzijdig intrekken.

Socialere roosters
Verder vindt CNV Vakmensen het ook belangrijk dat de lokale medezeggenschap meer inspraak krijgt in het socialer maken van de roosters en diensten. Ook hier zijn vandaag afspraken over gemaakt. Zo wordt mogelijk voor de medezeggenschap om diensten in een roulering te ruilen als dit het rooster socialer maakt.

Overige voorstellen
Onze overige voorstellen hebben we helaas niet binnen kunnen halen. We hebben gestreden om afspraken te maken over bijlage 35, we hebben getracht de werkgevers te overtuigen eindelijk (werkdrukverlagende) afspraken te maken voor de roostergebonden indirecten. Maar dit is niet gelukt en dat is spijtig. Maar weet dat we ook oog blijven houden voor deze voorstellen en dat we in de toekomst wederom hierop in zullen zetten.

Cao-partijen blijven in gesprek
De verhoudingen tussen vakbonden en werkgevers zijn de afgelopen periode flink op scherp gezet. Daarom hebben we afgesproken om gedurende de looptijd van de cao met elkaar in gesprek te blijven. Naast het herstellen van het vertrouwen willen cao-partijen ook blijven praten over de werkdruk en hoe deze verder verbeterd kan worden.

Cao-tekst
De afgelopen periode zijn we bezig geweest om de cao-teksten definitief te maken. Ook dat is vandaag gelukt. De teksten zijn door vakbonden en werkgevers goedgekeurd. Zeer binnenkort wordt de nieuwe cao-tekst op onze website geplaatst en vervolgens zullen de cao-boekjes worden gedrukt. Zodra de tekst beschikbaar is zullen we jullie hierover informeren.

Conclusie
De afspraken die gemaakt zijn hadden we niet kunnen bereiken zonder de inzet van de leden en hun vasthoudendheid. Daarom nogmaals dank voor jullie inzet en betrokkenheid de afgelopen maanden. We snappen dat we niet iedereen tevreden hebben kunnen stellen, maar we zijn wel van mening dat we met z`n alle trots mogen zijn op wat we wel hebben bereikt.

Vragen?
Heb je vragen en/of opmerkingen mail deze dan naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Mede namens de kaderleden

Hanane Chikhi
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Downloads

Stel hier je vraag

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error